IJsland

Swipe

Flora

Het IJslandse landschap is open en de vegetatie laag. Daarvoor is een aantal redenen te noemen. Allereerst de vulkanische activiteit: op recente lavastromen moet zich eerst een bodem ontwikkelen, terwijl op vulkanische assen en zanden de omstandigheden voor plantengroei abominabel zijn. Voorts is het klimaat ongunstig door de koele zomers, hetgeen voor veel boomsoorten problemen oplevert. Ten slotte moet ook nog gewezen worden op de enorme erosie, die door de IJslanders zelf is veroorzaakt door overbegrazing en houtkap.

De bodem op IJsland is ruw, laat gemakkelijk los en is bijzonder erosiegevoelig door wind en water. Iedere toegebrachte beschadiging, bijvoorbeeld door toedoen van een auto, kan erosie veroorzaken. Wielsporen blijven vaak tientallen jaren lang nog zichtbaar in het landschap of verworden binnen enkele jaren tot grote erosiegeulen. Auto’s, motoren en mountainbikes dienen zich dan ook aan de IJslandse regels te houden. Dat wil zeggen, dat men niet van de gebaande paden en wegen af mag en dat afgesloten wegen niet mogen worden ingereden. Voor het zogenaamde off-road rijden is IJsland dan ook geen geschikte bestemming. De meest kwetsbare soorten vegetatie zijn de moerasgebieden, mosgronden en vochtige gebieden. Het rijden van een voertuig door deze gebieden veroorzaakt uitzonderlijk veel schade.

10 prachtige bestemmingen in IJsland