IJsland

Swipe

Graslanden

Vooral in de lagere gebieden langs de kust komen graslanden voor met daarin verschillende opvallende soorten. Een waarschuwing vooraf: er is geen strikte scheiding tussen graslanden, heide en de meer open gebieden. Sommige van de nu genoemde soorten kunnen tot op zekere hoogte ook wel in andere gebieden voorkomen. Een karakteristiek bloemetje voor de graslanden is de IJslandse vorm van de pinksterbloem (Cardamine nymanii). De gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata), een 20 cm paarsroze gekleurde orchidee met opvallend zwartgevlekte bladeren, is een van de meest in het oog springende soorten in graslanden. Zij ontbreekt echter in de intensiever bewerkte weiden. Andere veelvoorkomende soorten zijn de dovenetelachtige brunel (Prunella vulgaris), het 40 cm hoge knikkend nagelkruid (Geum rivale) met zijn karakteristieke omlaaggerichte bloemen, en de moerasbeslelie (Tofieldia pusilla), een klein 15 cm hoog witbloemig plantje dat gemakkelijk te herkennen is aan zijn bladeren die in één vlak gerangschikt staan tegenover de bloemstengel.

In graslanden die overgaan in heide of open gebieden kunt u de crème/wit-bloeiende parnassia (Parnassia palustris) vinden alsmede fijnstraalsoorten (Erigeron sp.). Dit zijn harige laagblijvende asterachtigen waarvan de lichtroze noordse fijnstraal (E. borealis) de meest algemene is. Ook kunt u in dit soort gebieden het 5 cm kleine maanvarentje (Botrychium lunaria) vinden, dat eenvoudig te herkennen is doordat de plantjes maar uit twee blaadjes bestaan: een normaal blaadje en een sporenvormend blaadje. Behalve de algemene B. lunaria komen op IJsland, zij het min of meer zeldzaam, ook andere soorten maanvarentjes voor. Zeer algemeen en bijna overal te vinden zijn de 30 cm hoog groeiende bartsia’s (Bartsia alpina), die opvallen door de paarsgekleurde helmkruidachtige bloemen.

10 prachtige bestemmingen in IJsland