IJsland

Swipe

Mijlpalen in de geschiedenis

300 v. Chr., In Griekse en Romeinse bronnen wordt melding gemaakt van Thule, het noordelijkste eiland ter wereld.
300, Romeinse munten uit deze tijd zijn bij opgravingen ontdekt.
865, De Noorse Viking Flóki Vilgerdarson zet als eerste voet aan wal op IJsland.
874-930, De kolonisatie van IJsland (Age of Settlement) vindt plaats vanuit het zuidwesten van Noorwegen en de Vikinggebieden op de Britse eilanden, in hoofdzaak Ierland. De Noorse Vikingen gingen naar IJsland om het juk van de Noorse koning Fairhair te ontvluchten. De Noorse Viking Ingólfur Arnarson, de eerste permanente bewoner, arriveert in Reykjavík. Vanaf dit moment verdwenen de Ierse monniken – waar ze zijn gebleven is nog immer een raadsel.
930, Oprichting van het Althing (Parlement) en de republiek IJsland (Icelandic Commonwealth) in Thingvellir.
982, Eiríkur the Red ontdekt Groenland en vestigt zich er.
986, De Noorse handelaar Bjarni Herjolfsson vaart door navigatieproblemen langs Amerika en aangekomen in Groenland vertelt hij dat aan Eiríkur the Red.
1000, Het christendom wordt als nieuwe godsdienst aanvaard.
1001, Leifur Eiríksson, de zoon van Eiríkur ontdekt Noord-Amerika (500 jaar voor Columbus) en noemt het Vínland.
1030-1120, Age of Peace. Het begin van de Vredestijd.
1056, Inwijding van de eerste bisschop van IJsland, Isleifur Gissurarson. Skálholt in het zuiden wordt de bisschopszetel van het eerste bisdom. In Hólar, Noord-IJsland, komt de tweede bisschopszetel.
1117-1118, De wetten van het Althing worden opgeschreven nadat ze in de voorafgaande tijd mondeling waren doorgegeven.
1120-1230, Age of Writing. De eeuw van het geschrevene; een tijdperk van enorme literaire activiteiten als de saga’s worden geschreven.
1230-1264, Sturling Age, het begin van de burgeroorlog.
1241, Snorri Sturluson wordt vermoord, de 13e-eeuwse Vikingschrijver die bekend is geworden door het schrijven van de Snorra-Edda en van de Heimskringla.
1262-1264, IJsland komt onder Noorse heerschappij.
1380, IJsland en Noorwegen komen onder Deens gezag.
1400, Door de kleine ijstijd keren de kolonisten op Groenland terug naar IJsland.
1402-1404, Een pestepidemie teistert IJsland.
1540-1550, De reformatie van IJsland, die tevens het einde van de middeleeuwen betekent.
1550, De laatste katholieke bisschop, Jón Arason, wordt onthoofd.
1584, Een IJslandse vertaling van de bijbel is gereed, wat een belangrijk aandeel had in het zuiver houden van de IJslandse taal.
1602, Denemarken stelt een koninklijk handelsmonopolie in.
1662, Onbeperkte macht wordt door de Deense koning afgedwongen.
1783, De catastrofale Lakagígar-uitbarsting, waar de IJslandse bevolking bijna aan ten onder ging.
1786, Reykjavík krijgt stadsrechten. De toenmalige bevolking van de stad bestond uit slechts 200 inwoners.
1787, De handel wordt voor Deense onderdanen vrijgegeven.
1800, Het Althing wordt buiten werking gesteld.
1809, De Deense avonturier Jörgen Jörgensen verovert de macht op IJsland.
1818, De nationale bibliotheek van IJsland wordt gesticht.
1843, Het Althing wordt heropgericht als adviserend lichaam. Jón Sigurdsson leidt de strijd voor meer autonomie.
1854, Het Deense handelsmonopolie wordt geheel opgeheven.
1863, Het nationaal museum wordt gesticht.
1874, Viering van het 1000-jarig bestaan. De Deense koning bezoekt IJsland voor de eerste keer. De nieuwe IJslandse grondwet wordt door deze Deense koning goedgekeurd.
1879, Jón Sigurdsson sterft.
1904, Zelfbestuur onder Denemarken.
1911, De IJslandse universiteit wordt gesticht.
1915, De nationale vlag wordt officieel in gebruik genomen.
1917, Vrouwen krijgen stemrecht.
1918, Het unieverdrag met Denemarken geeft volledige erkenning van IJslands onafhankelijkheid, zij het als onderdeel van het Deense koningshuis.
1919, De IJslandse kustwacht begint haar optreden rondom het eiland.
1920, Het opperste gerecht wordt gesticht.
1930, Viering van het 1000-jarige bestaan van het Althing.
1940, IJsland wordt onverwacht bezet door Britse troepen.
1941, Strijdkrachten van de V.S. nemen de verdediging van IJsland over; de politiek van permanente neutraliteit wordt afgeschaft.
1944, De republiek IJsland wordt op 17 juni in Thingvellir uitgeroepen, omdat Denemarken nog door Duitsland bezet is. Volgens een referendum gaf 97% van de bevolking hier zijn goedkeuring aan.
1945, De eerste internationale vlucht van een IJslands vliegtuig.
1946, IJsland wordt lid van de Verenigde Naties.
1947, IJsland wordt een van de medeoprichters van de OEEC, de voorloper van het in 1961 opgerichte OECD.
1949, IJsland wordt een van de medeoprichters van de NATO.
1950, IJsland wordt lid van de Europese Raad. Het nationaal theater en het symfonieorkest worden opgericht.
1951, Verdedigingsovereenkomst met de V.S. wordt afgesloten.
1952, IJslands visserijgrens wordt uitgebreid van 3 tot 4 mijl. IJsland wordt lid van de Nordic Council.
1958, De visserijgrens wordt uitgebreid tot 12 mijl. Hierdoor ontstaat de eerste kabeljauwoorlog met Groot-Brittannië.
1963, Geboorte van het eiland Surtsey, net buiten de (zuid-)kust van IJsland.
1965, Verdrag ondertekend met Denemarken, dat ervoor zorg draagt dat IJslandse manuscripten terugkomen uit Kopenhagen.
1968, In Reykjavík wordt het Nordic House geopend, bedoeld om de culturele banden tussen IJsland en de andere Noord-Europese landen te verstevigen.
1970, Het eerste tweejaarlijkse kunstfestival van Reykjavík wordt gehouden. IJsland wordt lid van de EFTA.
1971, Aankomst van de eerste IJslandse manuscripten uit Kopenhagen.
1972, Visserijgrens wordt opgetrokken tot 50 mijl, wat de tweede kabeljauwoorlog tot gevolg had.
1973, Vulkaanuitbarsting op het Westmann-eiland Heimaey. Handelsverdrag gesloten met de Europese Gemeenschap.
1974, Viering van het 1100-jarig bestaan. De 1387 km lange ringweg rond het gehele eiland is klaar.
1975, De visserijgrens wordt uitgebreid tot 200 mijl, waardoor de derde kabeljauwoorlog met Groot-Brittannië ontstaat.
1980, Vigdís Finnbogadóttir wordt de eerste vrouw ter wereld die democratisch is gekozen tot president van een republiek. Zij wordt zonder enige serieuze tegenstand herkozen in 1984, 1988 en in 1992.
1984, Er wordt een quota-systeem aangenomen voor de IJslandse vissersvloot.
1986, De presidenten Reagan en Gorbatsjov houden hun bijeenkomst in het Höfdi House in Reykjavík. Viering van het 200-jarig bestaan van Reykjavík.
1987, De Leifur Eiríksson passagiersterminal op het internationale vliegveld van Keflavík wordt ingewijd.
1989, Officieel bezoek van paus Johannes Paulus II.
1994, Viering van het 50-jarig bestaan van de onafhankelijke republiek IJsland. Bezoek van koningin Beatrix.
1996, Vigdís Finnbogadóttir legt na 16 jaar haar ambt als president van de republiek IJsland vrijwillig neer. Ólafur Grímsson wordt gekozen tot nieuwe president. Grote overstroming in Zuid-IJsland.
2000, Ólafur Grímsson wordt herkozen als president.
2003, IJsland hervat kortstondig en op beperkte schaal de walvisvaart om ‘wetenschappelijke’ redenen.
2006, IJsland hervat de walvisvaart op uitgebreide schaal, maar nog steeds om wetenschappelijke redenen.
2008, Door een snelle achteruitgang van de liquiditeit van de drie grootste banken van IJsland, als gevolg van de kredietcrisis, raakt het land in een situatie die grenst aan -faillissement. In oktober 2008 worden de drie grootste IJslandse banken zelfs genationaliseerd.
2009, Op 26 januari kondigt premier Geir Haarde vanwege de zware financiële crisis waarin IJsland verkeert het aftreden van het voltallige kabinet aan.

10 prachtige bestemmingen in IJsland