Israël

Swipe

Godsdienst

Het grondgebied van Israël omvat heilige plaatsen voor een groot aantal godsdiensten. Vandaar dat u in dit land aanhangers van het jodendom, de islam, het christendom, het bahai geloof en andere sekten en godsdiensten kunt aantreffen. De joodse inwoners van het land hangen het jodendom aan; 80% van de Arabieren is moslim (soenniet), de rest is aanhanger van het christendom. De Samaritanen, Circassiërs, Karaïeten, ‘black Hebrews’, en druzen hebben ieder hun eigen godsdienst. In Israël heerst vrijheid van godsdienst voor iedere staatsburger. Alle geloofsovertuigingen zijn voor de wet gelijk en alle heilige plaatsen zijn onschendbaar. Het ministerie van religieuze zaken houdt toezicht op de heilige plaatsen, steunt theologische opleidingscentra, subsidieert de bouw van synagogen, moskeeën, kerken en andere geloofsinstellingen en controleert de religieuze raden. Ieder lokaal bestuur is verplicht een religieuze raad aan te stellen. De hoogste religieuze autoriteit voor de joden is de hoge rabbinale raad.

10 prachtige bestemmingen in Israël