Israël

Swipe

De kustvlakte in het westen

De kustvlakte in het westen heeft een lengte van ongeveer 200 km en een breedte van ongeveer 20 km. Duinen beschermen dit gebied tegen het aanstormende water van de Middellandse Zee. In deze vruchtbare strook leven de meeste inwoners van Israël. Het gebied bestaat uit een lange keten van kleine en grote steden, landbouwnederzettingen en badplaatsen. Zo’n 80% van alle agrarische en industriële activiteit vindt hier plaats. De bekende Jaffasinaasappelen en de bijna net zo befaamde avocado’s komen uit deze streek. Zij groeien op zogenaamde chamrabodems: rode vruchtbare bodems die zijn opgebouwd uit een mengsel van kalksteen (uit de bergen) en zand (uit de zee). De kustvlakte wordt in het noorden onderbroken door een uitloper van het Carmelgebergte. Ten noorden hiervan ligt op de smalle Zewoeloenvlakte het stedelijk gebied Akko-Haifa. Rondom deze steden is veel zware industrie gevestigd. Hier kunt u ook belangrijke havens, badplaatsen en historische steden vinden, zoals Akko. Ten zuiden van de Zewoeloenvlakte ligt de Sjaronvlakte, een gebied waar citrusvruchten verbouwd worden. De volgende stedelijke agglomeratie, met als belangrijkste stad Tel Aviv, huisvest bijna een derde van de totale bevolking. Tel Aviv is een moderne stad waaromheen een aantal satelliet- en forensensteden liggen. Verder zuidwaarts ligt de Sjefelavlakte (Plesjetvlakte) met als belangrijkste steden Ashdod en Ashkelon. De mensen in dit gebied leven van industrie, havendiensten en toerisme. Tussen de Sjefelavlakte en de bergen van Judea (deel van het westelijk bergland) zijn een aantal kleinere steden ontstaan, zoals Ramla, Gedera, Rishon, Lezion, Nes Ziona en Rehovot. Deze steden functioneren als lokale marktplaatsen en als industriële centra. In het uiterste zuiden van de kustvlakte ligt de Gazastrook. De Gazastrook is het 47 km lange en 8 km brede gebied, genoemd naar de stad Gaza, dat Israël sinds 1967 bezet hield. In 1994 kreeg het gebied beperkt zelfbestuur. De Gazastrook wordt voornamelijk door Palestijnen bewoond en is dicht bevolkt, zeer verstedelijkt en intensief bebouwd. Er zijn verhoudingsgewijs veel agrarische dorpen, particuliere boerderijen en citrusboomgaarden. Sinds de Gazaoorlog die eind 2008 en begin 2009 werd gevoerd ligt een belangrijk deel van de infrastructuur van de Gazastrook in puin. Een aantal rivieren, zoals de Yarkon, Naaman, Kisjon, Taninim (krokodilrivier), Alexander en Gaaton, doorsnijden de kustvlakte. Zij ontspringen alle in het westelijk bergland en monden uit in de Middellandse Zee.

10 prachtige bestemmingen in Israël