Jamaica

Swipe

De Engelse periode

In een poging om een einde te maken aan de Spaanse macht over de wereldzeeën en de daaraan onlosmakelijk verbonden handels monopoliën, besloot de landvoogd van (en dictator over) Engeland, Oliver Cromwell, met een grote, goed bewapende vloot bemand door een groot leger, een aanval uit te voeren op Hispaniola. Dat mislukte, de Spanjaarden versloegen de Britten op overtuigende wijze. Men week toen uit naar Jamaica, dat veel meer een handelspost was dan een bezette mogendheid. Hetgeen overbleef van de Britse vloot, nog altijd 38 schepen en 8000 manschappen, ging er aan wal en Engeland zag tenslotte kans om de Spanjaarden te verslaan.

Nabij Caguaya gingen de Engelsen aan wal en veroverde het nabij gelegen fort, het nog steeds te bezoeken Passage Fort. Vandaar uit trokken ze naar Villa de la Vega. De Spanjaarden waren weliswaar bestand tegen een invasie door enkele piratenschepen, maar deze overmacht kon men niet aan. Na enig onderhandelen gingen de Britten akkoord met het verzoek van de Spanjaarden om in Villa de la Vega nog wat orde op zaken te stellen. In feite trokken ze, met al hun bezittingen naar het noorden en vluchtten ze vandaar naar Cuba. Omdat ze ervan uitgingen op korte termijn weer terug te keren lieten ze hun bewapening achter in handen van hun slaven, die ze opdracht gaven om een soort guerrilla tegen de Engelsen te voeren, waardoor ze hun verkregen vrijheid zouden kunnen behouden. Toen de Britten het door hen verleende uitstel wel erg lang vonden duren trokken ze op naar Villa de la Vega, maar vonden slechts een spookstad, die ze uit wraak voor een belangrijk deel verwoestten. Op 10 mei 1655 werd Jamaica als kolonie bij Engeland ingelijfd.

De Spanjaarden keerden in 1658 inderdaad terug, maar zagen geen kans om Jamaica te heroveren. Op 27 juni van dat jaar werden ze overtuigend verslagen nabij Ocho Rios. In 1670 werd Engeland door het Verdrag van Madrid officieel eigenaar van Jamaica.

10 prachtige bestemmingen in Jamaica