Jamaica

Swipe

De Maroonse oorlogen

Het bezit van Jamaica wilde niet zeggen dat aan het krijgsgewoel een einde was gekomen. De achtergebleven slaven en hun nakomelingen werden Maroons genoemd, een verbastering van het Spaanse woord cimarrónes wat zoveel betekent als 'vluchteling' of 'wegloper'. Ze streden tegen Engeland voor wat ze waard waren, wat resulteerde in de Maroonse oorlogen. Eigendommen van Britten werden beroofd en verwoest, met name de plantages moesten het ontgelden, het was de enige manier om aan voedsel te komen. De Britten zagen geen kans om de guerillas te verslaan en er werden onderhandelingen gestart. Het bracht vrede in 1741, maar niet nadat de Maroons bepaalde gebieden als hun vaste woonplaats konden betrekken, waarmee ze de eerste zelfstandige zwarte gemeenschappen vestigden. Op hun beurt moesten de Maroons echter beloven geen weggelopen slaven te huisvesten of deze in hun woongemeenschappen op te nemen.

Het spreekt bijna vanzelf dat dat leidde tot een breuk in de Maroonse gemeenschap, wat aanleiding was tot de Tweede Maroonse oorlog in 1795, in feite een slavenopstand. Inmiddels hadden de Britten zoveel manschappen op het eiland dat ze ditmaal, in 1796, wél kans zagen om de Maroons te verslaan, maar pas nadat alle nederzettingen van de Maroons op één na door de Britten waren verwoest. De Maroons gaven zich over nadat de Britten hen hadden beloofd dat ze niet gedeporteerd zouden worden, maar aan deze belofte hield men zich niet. Vele Maroons werden overgebracht naar Halifax in Canada. De koude was voor hen echter niet te verdragen, waarna de Britten in 1800 besloten hen terug te brengen naar hun oorspronkelijke leefgebied in Afrika en de Maroons kwamen terecht in Sierra Leone aan de Afrikaanse westkust. Maar ook in Afrika konden ze niet aarden en al in 1841 waren bijna alle Maroons weer terug op Jamaica, waar ze op de plantages te werk werden gesteld.

10 prachtige bestemmingen in Jamaica