Jamaica

Swipe

Royal Palm Reserve (Negril, (Great Morass))

Het is een buitengewone situatie: een oliemaatschappij die zich sterk maakt voor het behoud van een palmsoort. Maar nabij Negril, aan de rand van het Great Morass gebeurt het. Gedurende de jaren 1980 ontdekte men dat aan de zuidwest kant van de Great Morass een uitgestrekt veengebied lag. De Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ) wilde het gebied ontginnen en zoeken naar olie omdat dat vaak gevonden wordt onder veengebieden. Men kwam overeen dat de PCJ zou zorgen voor de milieutechnische bescherming van het gebied. Uit die overeenkomst ontstond de Royal Palm Reserve. Het gebied dat PCJ wilde ontginnen was vrijwel de enige plaats op Jamaica (en op de wereld) waar de Royal Palm (Roysonea princeps) voorkwam. Men heeft hem ter bescherming daarom ook overgebracht naar andere, vergelijkbare, gebieden op Jamaica en de PCJ leverde daar een belangrijke bijdrage aan. Er werd zelfs een rondweg om het gebied aangelegd en vandaar uit voeren voetpaden dieper het veengebied in. Daar zette men een educatiecentrum op aan de rand van een meertje dat men er had gegraven. Het centrum bevat een informatiebalie, een museum en een restaurant. Dit centrum is nooit echt tot bloei gekomen, het dient hoofdzakelijk representatieve doeleinden van de organisatie. Niettemin heeft de PCJ zich, onder auspiciën van de NEPT (Negril area Environmental Protection Trust), bereid verklaard de zorg voor het gebied voor onbepaalde tijd op zich te nemen.

10 prachtige bestemmingen in Jamaica