Japan

Swipe

Het Heisei-tijdperk

Op 7 januari 1989 overleed keizer Hirohito en kwam er een einde aan het 62-jarige Showa-tijdperk. Zijn zoon Akihito, de 125ste nazaat van veertien mytische en 110 echte voorgangers, volgde hem in 1990 op. De nieuwe keizer staat bekend als iemand die met zijn tijd meegaat. Hij vindt dat de eeuwenoude tradities van de keizerlijke familie moeten veranderen en gelijke tred dienen te houden met de maatschappelijke veranderingen. Toch besteeg hij de troon na de uitvoering van het 'grote ceremoniële offer van rijst' (het traditionele shintoritueel daijosai), een 1.200 jaar oud ritueel dat al die tijd een onlosmakelijk deel van de troonopvolging vormde. Tijdens het ritueel nam Akihito een bad en begaf hij zich naar de paleistempel. Daar offerde hij in volstrekte afzondering sake en rijst aan de kami's. Hij dankte hen voor de oogst en smeekte om voorspoed voor het land. In een afgesloten ruimte wachtte de geest van de zonnegodin Ameterasu O-Mi-Kami op hem. Vervolgens vond er een geestelijke gedaanteverwisseling plaats van man in vrouw, waarbij Akihito werd bevrucht door de goden. Drie uur voor het ochtendgloren werd hij herboren als de god van de gerijpte rijstplant, als de keizer van Japan met goddelijke eigenschappen. De nieuwe keizer verklaarde na afloop van het ritueel direct dat hij geen god geworden was en geen goddelijke eigenschappen had, maar dat de formuleringen bij het ritueel hoorden. Premier Kaifu benadrukte nog eens dat het ritueel een strikte privé-aangelegenheid van het keizerlijk hof was. Een voorbeeld waaruit blijkt dat Akihito tradities wil doorbreken, is dat hij trouwde met een meisje uit het 'gewone' volk, de dochter van een rijstmeelfabrikant. Verder braken hij en zijn vrouw Michiko met de traditie dat de troonopvolger vlak na de geboorte bij de ouders wordt weggehaald, zoals met Akihito zelf was gebeurd. Zijn kinderen, prins Hiro en prins Aya, kregen hun universitaire opleiding in Oxford en niet op de beroemde universiteit van Tokyo. In 1986 was hij ook het eerste lid van de keizerlijke familie dat voor een rood stoplicht wachtte. Keizer Akihito, die evenals zijn vader een expert is op het gebied van het leven in de zee, noemt zijn regeerperiode het tijdperk van de 'algehele vrede' (het Heisei-tijdperk).

Frankrijk > Manche > Pontorson-Accommodatie

Camping Haliotis

De camping ligt aan de rand van de stad Pontorson, ca. 10 km ten zuiden van Le Mont Saint-Michel. De verschillende standplaatsen...

v.a. 131.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Japan