Japan

Swipe

Het Meiji-tijdperk (1867-1912)

De nieuwe zestien jaar oude keizer noemde zijn bewind Meiji, wat Verlichte heerschappij' betekent. Hij verhuisde met het voltallige hof naar het kasteel van de shogun in Edo en wijzigde de naam van de hoofdstad in Tokyo, hetgeen 'hoofdstad van het oosten' betekent. Officieel was de keizer oppermachtig, in werkelijkheid hadden de daimyo's van Zuidwest-Japan (Satsuma en Choshu) het voor het zeggen. Hoofddoelstelling van het nieuwe beleid was om zo snel mogelijk vanuit een centraal geregeerd Japan de economische en militaire achterstand ten opzichte van de westerse mogendheden in te halen. Japan verbrak daarmee zijn eeuwenlange isolement. Het land werd in hoog tempo geïndustrialiseerd en een modern leger en een vloot werden uit de grond gestampt. De economie bloeide zo spoedig op dat een snel groeiende bevolking en gebrek aan grondstoffen en afzetmarkten de aanleiding vormden tot het streven naar een 'Groot-Aziatische gemeenschappelijke welvaartssfeer', met als spin in het web de grootmacht Japan. Ondertussen werd ook het oude feodale systeem van de Tokugawa's afgeschaft, inclusief het kastenstelsel, en werd onder luid protest van de samoerai de dienstplicht ingevoerd. De Meiji-hervormers ontwierpen in 1889, onder leiding van prins Ito, een nieuwe grondwet, waarin het kiesrecht werd geregeld. Het aantal kiesgerechtigden was echter gering. De ministers waren verantwoording schuldig aan de heilige en onschendbare keizer, die in feite alle macht behield.

Oorlog tussen Japan en China met als inzet Korea

Om snel alle natuurlijke hulpbronnen onder controle te krijgen, wilde Japan zijn invloed in Korea uitbreiden. Korea stond echter op goede voet met China en in 1894 brak er een oorlog uit tussen China en Japan met Korea als inzet. Japan bracht de Chinese vloot gedeeltelijk tot zinken en jaagde het Chinese leger weg uit Korea. Tijdens de vredesonderhandelingen in Shimonoseki werd China gedwongen om afstand te doen van Korea, Formosa en het schiereiland Liaotung, inclusief Port Arthur; voorts moesten de Chinezen een schadevergoeding aan Japan betalen. De Japanners kregen dezelfde begeerde handelsrechten met China als de westerse mogendheden. Rusland, Duitsland en Frankrijk dwongen Japan om afstand te doen van het schiereiland Liaotung, waarop de Russen het schiereiland pachtten van de Chinezen. Afge¬daarvan gingen de Russen stevige vriendschapsbanden aan met het Koreaanse bewind. Dit alles was de Japanse machthebbers een doorn in het oog en in 1904 viel de Japanse vloot, zonder enige waarschuwing of oorlogsverklaring, de Russische vloot aan. De Russische vloot werd tot zinken gebracht waarop Korea en Mantsjoerije, inclusief het omstreden schiereiland Liaotung, bij Japan werden ingelijfd. Het feit dat een westerse mogendheid was verslagen door een Aziatisch land, maakte zeer veel indruk op Azië en streelde de nationalistische gevoelens in Japan. In 1910 werd Korea formeel geannexeerd. Toen keizer Meiji in 1912 stierf, was Japan herschapen in een land met indrukwekkende imperiale, politieke en militaire ambities.

10 prachtige bestemmingen in Japan