Japan

Swipe

Post en telegrammen

De Japanse postdienst functioneert goed. Hoofdpostkantoren in Japan bevinden zich in de regel dicht bij het centrale treinstation. Alle hoofdpostkantoren in Japan beschikken over een afdeling Poste Restante, waar u uw post kunt afhalen. Zorg ervoor dat de aan u gezonden post goed duidelijk wordt geadresseerd; de goede manier is: (uw naam); Poste Restante/General Delivery C.P.O.; Central Post Office (de plaats waar u verblijft); Japan. Een probleem in Japan is dat de postkantoren uw post maar dertig dagen bewaren, daarna sturen zij uw post terug naar het adres van de afzender. Als u op een postkantoor uw post ophaalt, vraag dan naar 'tome oki' of 'kyoku dome' (= Poste Restante). Zorg ervoor dat u zich kunt identificeren met uw paspoort. In Japan zijn rode en blauwe brievenbussen. Voor brieven en kaarten die een bestemming buiten Japan hebben, gebruikt u de blauwe brievenbus, voor post met een bestemming in Japan neemt u de rode. Telegrammen kunnen verstuurd worden vanuit hoofdpostkantoren in steden en vanuit telegraafkantoren. De meeste postkantoren zijn geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Elke zaterdag en op feestdagen zijn zij tot 12.00 of tot 12.30 uur geopend. De grotere postkantoren zijn geopend tot 19.00 uur. Sommige hoofdpostkantoren zijn zeven dagen per week geopend. De hoofdpostkantoren in Tokyo en Kyoto zijn 24 uur per dag geopend.

10 prachtige bestemmingen in Japan