Kenia

Swipe

De Taal

De officiële taal in Kenia is Engels, u kunt er vrijwel overal mee terecht. Ondanks dit gegeven zult u bemerken dat Kenianen onder elkaar zich vrijwel nooit van het Engels bedienen. In Kenia wordt op uitgebreide schaal Swahili gesproken. De inwoners zelf noemen het Kiswahili. Veel mensen spreken daarnaast nog de taal van hun eigen volk. Op scholen wordt onderwezen in het Engels, maar de meeste kinderen komen daar pas voor het eerst met deze taal in aanraking. Op de scholen wordt, mede daarom, Swahili als tweede taal onderwezen.

Swahili is ontstaan in de Middeleeuwen, toen de Arabieren handel dreven met de landen aan de Oost-Afrikaanse kust. Oorspronkelijk was het een Bantoetaal, maar Arabische en Indische invloeden zijn duidelijk te achterhalen. Door de loop van de eeuwen zijn er ook (meestal min of meer verbasterde) woorden bijgekomen uit Europese talen zoals Portugees, Engels en Duits, wat sommige woorden gemakkelijk herkenbaar maakt. Swahili wordt dan ook een mengtaal genoemd, aangeduid als lingua franca. Men zegt dat Swahili eenvoudig te leren is. Maar een toerist die een paar woorden Swahili spreekt (en dan liefst een paar vriendelijke), kan op een enthousiast onthaal rekenen. Men hecht aan goede omgangsvormen en het is dan ook onbeleefd om een gesprek te beginnen of een vraag te stellen, zonder eerst gegroet te hebben. Een begroeting is dus belangrijk en ook al is die nog zo eenvoudig, u hebt aan de normen voor beleefdheid voldaan.

10 prachtige bestemmingen in Kenia