Kenia

Swipe

Bajun (Bantoe)

De Bajun vormen, nét als de Swahili en de Shirazi, geen echt volk. Het is een soort verzamelnaam voor de bewoners van de kustgebieden die niet duidelijk tot een volk behoren. Ze bestaan in principe van visvangst en landbouw, maar velen van hen zijn bekwame handwerkslieden die kunstig houtsnijwerk vervaardigen. Vanwege hun verwantschap met de zee zijn de volkeren ook bekend geworden door de scheepsbouw. De dhows, herkenbaar aan de driekantige zeilen, zijn meestal door hen vervaardigd. Deze bootjes voeren nog steeds lijndiensten uit op de Arabische wereld, Pakistan en India vanuit Mombasa, Malindi en Lamu.

De Bajun, Swahili en Shirazi hebben nóg een aantal dingen gemeen: ze belijden dezelfde godsdienst (islam) en ze spreken dezelfde taal (Swahili). Hun culturen zijn eveneens vrijwel identiek. Velen van hen hebben voorouders van Afro-Arabische afkomst, anderen zijn het resultaat van een langdurige mixture van vele stammen. Je zou kunnen zeggen dat, zoals het Swahili een mengtaal is, de Bajun, Swahili en Shirazi mengvolkeren vormen. De Bajun overtreffen in aantal de Swahili en Shirazi, het aantal Bajun is viermaal zo groot als dat van de Swahili en Shirazi tezamen.

10 prachtige bestemmingen in Kenia