Kenia

Swipe

Iteso (Nilotisch)

Van de Iteso zou men kunnen beweren dat het een ‘stam’ is in de juiste betekenis van het woord. Ze maken deel uit van de Ateker. De betekenis van dit woord is ‘volk dat dezelfde taal spreekt’, maar Ateker is geen naam van een volk zodat gesteld kan worden dat de Iteso, ook al zijn er maar zo’n 200.000 van, een zelfstandig volk vormt. Het zijn vooral landbouwers die daarnaast wat vee hebben. Dit vee wordt gehoed door herders die het vee van een aantal boeren weiden op de vruchtbare vlakten ten noorden van Lake Victoria. De grond daar heeft nog een belangrijke eigenschap, deze is bij uitstek geschikt als pottenbakkersklei en het is dan ook geen wonder dat de Iteso zich ook op deze tak van industrie hebben toegelegd. Ze zijn daarin zeer succesvol en overal in het land kunt u op markten de rode producten van hun hand kopen.

De Iteso komen uit Oeganda van waaruit ze in de 18e eeuw hun migratie naar het oosten begonnen. Hoewel de Iteso tot de vredelievender volkeren behoren, het bezetten van grond in Kenia ging niet zonder geweld, vooral de Bukusu hebben hen het leven lange tijd zuur gemaakt. Honderden stuks vee werden hen afhandig gemaakt en door de Bukusu verhandeld die zich daarmee een gemakkelijk bestaan opbouwden. Het heeft meer dan 100 jaar geduurd alvorens er zoveel Iteso in Kenia waren dat andere volkeren hen niet meer durfden beroven. Het werd toen ook mogelijk om zich op een vaste plaats te vestigen en producten te gaan verbouwen waarin ze al eeuwen succesvol waren zoals granen en later maïs, katoen, suikerriet en tabak. Dankzij hen werd het westen van Kenia ontgonnen en welvarend.

10 prachtige bestemmingen in Kenia