Kenia

Swipe

Luo (Nilotisch)

De Luo zijn ongeveer even lang in Kenia als de Maasai, ze hebben ook dezelfde oorsprong. Beide volken komen uit Soedan waar ze in de gebieden langs de Nijl leefden. In de loop van de 15e eeuw migreerden zowel Luo als Maasai en waarschijnlijk trokken ze in die tijd veel met elkaar op. Dat valt op te maken uit het feit dat huwelijken tussen mannen en vrouwen van beide volkeren regelmatig plaatsvonden in tegenstelling tot huwelijken met mensen die tot de Bantoevolkeren behoorden. Tijdens de migratie was er nog een ander feit dat de Luo met de Maasai verbond: beide volkeren leefden van de veeteelt. Vandaag de dag treft u de Luo aan in westelijk Kenia waar ze zich in de eerste plaats op de visserij en in mindere mate op de landbouw hebben toegelegd.

De Luo leven in compounds: omheinde gebieden waarbinnen zich de huizen van de man en zijn vrouw (of vrouwen), hun zonen en schoondochters bevinden. Ieder heeft een eigen woning, de man leeft niet samen met zijn vrouw, elke vrouw heeft haar eigen wo-ning. Een Luogroep (dhoot) bestaat uit een aantal families die elk op een eigen compound wonen. Een aantal dhoots vormt een ogandi die wordt geleid door een hoofdman (ruoth). Alle ogandi samen vormen dus het Luovolk. De gezamenlijke hoofdmannen vormen een soort wetgevende vergadering. Veel volkeren zijn op deze manier opgebouwd zij het dat de benamingen anders zijn, het leven in compounds is de bekendste samenlevingsvorm.

In tegenstelling tot de meeste andere volkeren kennen de Luo geen besnijdenis. Er is wel een andere ceremonie om jongens en meisjes in te leiden in de wereld van volwassenen: uit de onderkaak worden minimaal vier en maximaal zes tanden getrokken. Ook dit inwijdingsceremonieel is tegenwoordig meer ceremonie dat werkelijkheid. Maar, als u een ouder persoon ontmoet die een aantal ondertanden mist, dan kunt u er vrijwel zeker van zijn dat dit een op authentieke manier volwassen geworden Luo is.

10 prachtige bestemmingen in Kenia