Kenia

Swipe

Mijikenda (Bantoe)

Letterlijk betekent Mijikenda ‘negen tehuizen’ en dat slaat op het feit dat het volk uit negen stammen bestaat die alle wonen en werken in het kustgebied van Kenia en direct daarachter. Hoewel ze na hun aankomst in Kenia door de daar al wonende volkeren naar het zuiden werden verdreven, brachten de Mijikenda hun relaties mee. Het was een handeldrijvend volk en ondanks alle tegenslag zagen ze kans om handelsbetrekkingen voort te zetten. Lange tijd woonden ze in de heuvels achter de kustlijn, maar geleidelijk aan vestigden ze zich op meer geëigende plaatsen direct aan de kust om van daaruit handel te drijven met landen overzee, later ook met hun buurvolkeren.

Een aantal stammen bleef het vruchtbare achterland bewerken waar ze een bestaan opbouwden als landbouwer. De stammen die naar de kust trokken ondervinden de laatste decennia veel hinder van het oprukkende toerisme. Hun verwanten in de bergen compenseren dat door de levering van allerlei soorten landbouwproducten aan de hotels en resorts aan de kust.

10 prachtige bestemmingen in Kenia