Kenia

Swipe

Swahili (Bantoe)

Zie ook bij Bajun. Net als bij de gelijknamige (meng)taal is ook het Swahilivolk van gemengde afkomst. Zo zijn ze niet alleen verwant aan de Bajun, maar ook bij minder bekende volkeren als de Amu, Fundi, Mvita, Ozi en Vumba, treft u veel overeenkomsten. Er wordt ook gehuwd en uitgehuwelijkt tussen al die volkeren. Het enige volk dat een duidelijke eigen identiteit behouden heeft is het Bajunvolk.

Alle genoemde volkeren leven van het drijven van handel op tal van landen. Niet meer zoals vroeger met ivoor, schildpadproducten en dierenhuiden, maar met alles wat men vandaag de dag nodig heeft, zowel landinwaarts als in de omringende landen. Het zijn nog immer uitstekende zeevaarders, een beroep dat hun voorvaderen al in de 7e eeuw uitoefenden. Geleidelijk aan ontstonden daarna de Swahili- en aanverwante volkeren die allen gemengd bloed in de aderen hebben met Afrikaanse, Portugese en Perzische trekjes.

Het woord Swahili is een afgeleide van het Arabische woord sahel, hetgeen ‘kust’ betekent.

10 prachtige bestemmingen in Kenia