Kenia

Swipe

Nationale parken

Voor de nationale parken wordt een toegangsprijs geheven, aangegeven in US$ en Ksh, hoewel men ook euro’s zal accepteren. Voor toeristen is de prijs aanmerkelijk hoger dan voor Kenianen. De toegangsprijs varieert van 15 tot 30 US$ per persoon per etmaal, voor voertuigen, het opzetten van tenten (op daarvoor aangewezen plaatsen) en dergelijke, dient eveneens te worden betaald.

In een aantal parken is het niet mogelijk om met contant geld of met travellerchecks te betalen, slechts een ‘smart card’ een vooraf bij de KWS (Kenya Wildlife Service, onderdeel van Ministry of Tourism and Wildlife) gekochte entreekaart geeft toegang tot het park. Bij de grote parken is een kantoor van de KWS gevestigd waar u het toegangsbewijs kunt kopen. Soms is dat slechts mogelijk bij de hoofdingang. Raadpleeg vooraf de meest actuele stand van zaken bij de KWS via www.kws.org.

Als u een georganiseerde rondreis boekt heeft u uiteraard met de toegang tot de parken geen probleem, dat is allemaal vooraf geregeld of de reisbegeleiding regelt dat ter plaatse.

10 prachtige bestemmingen in Kenia