Kroatië

Swipe

Verkeersregels

Maximum snelheden
Soms geven de verkeersborden andere maximum snelheden aan dan bij wet is geregeld. De verkeersborden zijn vrijwel identiek aan die welke u bij ons langs de wegen tegenkomt. Ook de verkeersregels wijken weinig af. Tijdens het inhalen moet u echter tijdens de gehele inhaalmanoeuvre richting aan blijven geven.
Ook Kroatië kent z'n snelheidsbeperkingen op die wegen die uitnodigen eens lekker op te schieten. In steden en dorpen geldt een maximumsnelheid van 50 km/h. Buiten de bebouwde kom mag u 90 (80) km/h rijden en op wegen die uitsluitend toegankelijk zijn voor motorvoertuigen 110 (100) km/h. Alleen op autosnelwegen mag 130 (120) km/h gereden worden*. Auto's die een caravan trekken mogen nooit sneller rijden dan 80 km/h, tenzij ze rijden op een autosnelweg, dan bedraagt de maximum snelheid 90 km/h. 
Motoren met een aanhanger mogen nooit snellen rijden dan 80 km/h. 
Autobussen met of zonder aanhanger mogen op autowegen niet sneller rijden dan 80 km/h en op autosnelwegen niet sneller dan 100 km/h. 
De minimum snelheid op autosnelwegen bedraagt 60 km/h.
* De (tussen haakjes) geplaatste snelheden gelden voor bestuurders die jonger zijn dan 24 jaar.

Alcohol en drugs
In Kroatië wordt u streng aangepakt als u gedronken hebt voordat u achter het stuur kroop. Het maximum toegestane alcoholpercentage is 0,05%. Bent u jonger dan 24 jaar of bestuurt u een auto beroepsmatig, dan bedraagt het toegestane alcoholpercentage 0,00%. Er wordt bij de beoordeling geen onderscheid gemaakt tussen Kroaten en buitenlanders. Moet u een bloedproef ondergaan en vindt men sporen van drugs in uw bloed, hoe gering ook, dan heeft u een probleem.

Enkele aanvullende regels:
- Schoolbussen die stilstaan bij een halte om passagiers in en uit te laten stappen, mag u niet inhalen.
- Een parkeerverbod wordt ook aangegeven door belijningen langs de kant van de weg.
- Zagreb kent drie parkeerzones. Hoe dichter bij het centrum, hoe hoger het parkeertarief en hoe korter de periode dat u hier maximaal mag parkeren.
- Bij pech of een ongeval is degene die de auto verlaat verplicht een veiligheidsvest te dragen.
- Het verkeer dat op de rotonde rijdt heeft voorrang.
- Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen alleen toegestaan om handsfree te bellen.
- Op smalle bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.
- Ingeval van een ongeluk dient u altijd de politie te waarschuwen. Het verdient aanbeveling een proces verbaal op te laten maken. Maak, indien mogelijk, foto's!

Hulpdiensten
Telefoonnummers die u onder andere omstandigheden van pas kunnen komen zijn:
- Landelijk alarmnummer 112 
- Politie: (1) 92 
- Brandweer: 93
- Ambulance: 94
- Wegenwacht (HAK) 1987
- Wegenwacht via mobiele telefoon 00385 1987.

Bekeuringen en de afhandeling ervan
Als u een bekeuring krijgt dan wordt dat aangetekend op uw rijbewijs. Kroatië ken een puntensysteem, u krijgt strafpunten naar gelang de zwaarte van de overtreding. Krijgt u binnen en tijdsverloop van 2 jaar 9 strafpunten dan kan u de rijbevoegdheid (in Kroatië) worden ontzegd voor de duur van maximaal 12 maanden.

U hoeft een bekeuring niet aan de dienstdoende agent te betalen, deze moet binnen 8 dagen worden betaald per bank of via een postkantoor. Men is bevoegd uw rijbewijs voor een maximale tijdsduur van 48 uur in te nemen, of tot na het voldoen van de boete of tot na de uitspraak van een rechter.

Soms moet u al binnen 24 uur voor de rechter verschijnen. Er wordt dan zogenaamd snelrecht toegepast hetgeen kan leiden tot (zeer) hoge boetes. Overkomt u dit stelt u zich dan in verbinding met de jurist van uw verzekeringsmaatschappij of van de ANWB.

Wegen en verkeer

10 prachtige bestemmingen in Kroatië