Malta

Swipe

Religie

De Maltezen zijn een gelovig volk. Hoe kan het anders: niemand minder dan de apostel Paulus stapte in het jaar 58 na een schipbreuk aan land. Hij woonde drie maanden in Malta en genas in die periode volgens de overlevering zieken. Bovendien stelde hij de lokale Romeinse procurator Publius aan tot bisschop. En daarmee was Malta het eerste Romeinse municipium dat in zijn geheel tot het christendom overging.

In de middeleeuwen is Malta gedurende meer dan tweeënhalve eeuw bestuurd door de vrome hospitaalridders van St. Johannes. Niemand heeft zich dan ook aan de goddelijke boodschap kunnen onttrekken: 92% van de eilandbewoners is belijdend lid van de Rooms-Katholieke Kerk.

De Maltezer kerkprovincie omvat één aartsbisschop en één diocees. De Anglicaanse Kerk (Church of England) verenigt samen met de Church of Scotland en de Grieks Orthodoxe kerk het verbrokkelde restant van de kudde.

Op 26 mei 1990 bezocht paus Johannes Paulus II het eiland waarbij hij de regering opriep ‘de import van ideeën te weren die vreemd zijn aan de christelijke traditie van het eiland’.

10 prachtige bestemmingen in Malta