Malta

Swipe

Taal

Met het opkomen van het nationalisme is het Maltees, een mengeling van Arabisch en Siciliaans, met Semitische en Fenicische wortels, uit de culturele ijskast gehaald en in de jaren dertig van de vorige eeuw na veel getouwtrek tot officiële landstaal verheven.

Het Maltees verdrong het Italiaans dat samen met het Engels tot dan toe als ambtelijke taal werd gebruikt. Het Engels heeft zich echter op de archipel gehandhaafd als gevolg van de sterke culturele en politieke banden met het Britse rijk in de daaraan voorafgaande eeuwen. Het Engels is derhalve de tweede officiële landstaal.

Straatnamen zijn doorgaans tweetalig en er verschijnen zowel kranen en tijdschriften in het Maltees als in het Engels. Er zijn ook tweetalige periodieken en ook tv-programma’s en websites zijn doorgaans tweetalig.

Maltees onderweg

Omdat je met Engels overal op de eilanden terecht kunt, zullen maar weinig mensen de behoefte voelen het Maltees alvorens af te reizen onder de knie te krijgen. Toch kan het handig zijn wat uitspraakregels te kennen, zeker als het om geografische namen gaat die op verwijsborden, in het openbaar vervoer of op kaarten worden gebruik.

Het Maltezer alfabet is in hoge mate fonetisch. Op de meeste klinkers en medeklinkers kan men met en gerust hart de Engelse uitspraak loslaten. De aan het Arabisch ontleende letters en lettercombinaties leveren echter bij het lezen of uitspreken van geografische namen en opschriften wat problemen op.

a – als de a in (het Engelse) fat – Rabat
e – als de e in met – Żebbug
i – als de i in hit – Kirkop
o – als de o in not – Mosta
u – als de oo in foot – Żetjun
ċ – als de ch in church – Santa Luċija
g – als de g in get – Gzira
ġ – als de g in George – Mġarr
gh – vrijwel stom, behalve aan het eind van en woord. De eerstvolgende klinker wordt lang – Gharghur
h – stomme h, behalve aan het eind van een woord
ħ – als de h in hard – Ħamrun
j – als de y in yet – St. Lucija
q – als een rauwe ch – Luqa
x – als de sh in show – Xemxija
z – als de ts in tsaar – Balzan
ż – als de z in zero – Żurrieq

10 prachtige bestemmingen in Malta