Marokko

Swipe

Moderner maar religieuzer

Marokko is op een aantal gebieden een steeds modernere samenleving geworden. Vroeger was de basis van de samenleving de grootfamilie met een stamvader aan het hoofd. Tegenwoordig bestaat het gemiddelde Marokkaanse gezin uit een vader en een werkende moeder met gemiddeld twee à drie kinderen. Vijftig jaar geleden waren dat er gemiddeld zeven. Steeds meer vrouwen gaan werken; momenteel is 38% van de beroepsbevolking vrouw. Tegenwoordig emigereren er ook meer vrouwen dan mannen. De kinderen gaan veel meer dan vroeger naar school. Het platteland loopt leeg, want de helft van de Marokkaanse bevolking woont in de stad en over vijftien jaar zal dat 70% zijn.

Al deze veranderingen brengen onzekerheden met zich mee. Met het verloren gaan van tradities voelen mensen ook dat ze een deel van hun identiteit verliezen. Daardoor vallen ze terug op hun geloof en zijn de meeste Marokkanen religieuzer dan tientallen jaren geleden. De hoofddoek is ook zeer populair, maar het zijn werkende vrouwen die hem dragen en dat was vroeger niet zo.

10 prachtige bestemmingen in Marokko