Namibië en Botswana

Swipe

De geschiedenis van zuidelijk Afrika

De geschiedschrijving van Namibië en Botswana als afzonderlijke landen neemt in feite pas een aanvang nadat de Duitsers er in 1915, als uitvloeisel van de Eerste Wereldoorlog, verdreven werden. Tot aan die tijd is de geschiedenis van beide landen onlosmakelijk verbonden met de omringende landen in zuidelijk Afrika.

Na de Eerste Wereldoorlog lopen de geschiedenissen van Botswana en Namibië niet meer parallel.

Kijk voor Botswana bij: De geschiedenis vanaf de Eerste Wereldoorlog (Botswana)

Kijk voor Namibië bij: De geschiedenis vanaf de Eerste Wereldoorlog (Namibië)