Namibië en Botswana

Swipe

Missionarissen en ontdekkingsreizigers

De Boeren en ook de Engelsen hadden, buiten hun voortdurende strijd, ook nog een gezamenlijke missie: de ongelovige wilden bekeren tot het christendom. Missionarissen werden ook ontdekkingsreizigers en Engelsen, Fransen en Boeren stuurden hun mensen op pad. Door de vele onderlinge oorlogen, onder andere tussen de Nama en de Herero die als gevolg van de kolonisatie door de blanken min of meer tot elkaar gedreven werden, hadden die twee volkeren er weinig behoefte aan om kennis te maken met de 'zegeningen' die hun gebracht werden en het duurde tot 1817 voordat de eerste missiepost door de Engelsman Robert Moffat gevestigd werd.

Niet in het huidige Namibië, maar in het oostelijker gelegen (Bo)Tswana. De dochter van Moffat trouwde later met een andere missionaris, tevens arts, maar vooral ontdekkingsreiziger: David Livingstone. Deze vertrok met vrouw en kinderen verder het binnenland in om daar het evangelie te brengen. Hij gebruikte bestaande handelsroutes en zag zo kans om ver in het binnenland door te dringen. Hij slaagde tijdens zijn tweede missie er zelfs in om de Victoria watervallen te bereiken en was daarmee de eerste Europeaan die dit machtige stuk natuur mocht aanschouwen. (Meer over David Livingstone leest u hier).