Namibië en Botswana

Swipe

Opkomst en ondergang van Deutsch-Südwestafrika

In de strijd om land stichtte de Duitser Heinrich Vogelsang, die al geruime tijd in zuidelijk Afrika verbleef, er een nederzetting. Vogelsang was de zoon van een zeer welgestelde tabakskoopman uit Bremen, vriend en mede hanzekoopman van Adolf Lüderitz. Lüderitz stelde gelden ter beschikking en Vogelsang trok als leider van de eerste Lüderitz expeditie in 1882 naar de omgeving van Walvis Bay. Hij zag kans om behoorlijke stukken grond te verwerven tegen betaling van 100 Britse ponden in goud en 200 geweren met de nodige munitie. De overeenkomst kwam tot stand op 1 mei 1883. De overeenkomst werd op schrift gesteld en op 25 augustus 1883 ondertekend. Hij noemde de nederzetting naar zijn opdrachtgever. De plaats Lüderitz zou lange tijd het belangrijkste middelpunt van de diamantindustrie zijn, maar tevens belangrijk als havenplaats voor de bevoorrading van schepen die de Kaap gingen ronden.

Na de totstandkoming van de overeenkomst reisde Lüderitz zelf af naar het gebied. De zuidwestkust was toen nog, op Walvis Bay na, volledig in het bezit van de Nama. Met de komst van Lüderitz kwam daar een einde aan. Hij verwierf naast de bezittingen die Vogelsang al voor hem aangekocht had, enorme stukken land en noemde het Lüderitzland, het land van Lüderitz. Nu konden Engelsen en Duitsers historisch gezien toch al niet zo goed met elkaar overweg en de Britten zagen de ontwikkelingen langs de kust dan ook met lede ogen aan. Ze besloten Lüderitzland te annexeren, maar Lüderitz vroeg en kreeg bescherming van het Duitse leger. Lüderitzland werd omgedoopt en kreeg de naam Deutsch-Südwestafrika.

Als gevolg van diverse overeenkomsten werden aan Engeland koloniën in Oost-Afrika toegewezen waaronder Zanzibar en Tanzania. De Britten verdwenen uit zuidelijk Afrika, met uitzondering van de Caprivistrip, deze was voor hen van strategisch belang. Vanaf 1884 tot aan de Eerste Wereldoorlog was Duitsland de officiële koloniale overheerser van het toenmalige Zuidwest-Afrika. Gedurende deze periode werden er bloedige gevechten gevoerd met zowel de Nama als de Herero. In 1904 begonnen de Duitsers een offensief tegen de Herero. Met het neerslaan van de opstand van de Nama, werd het laatste verzet de kop ingedrukt. De overlevenden van de strijd werden gedwongen te werken voor hun koloniale meesters. Kijk ook bij: Volkeren van Namibië en Botswana.