Namibië en Botswana

Swipe

Ziekenhuisopname

In Botswana en Namibië is het tonen van uw zorgpas met daarop het bedrijf waar u verzekerd ben en het bijbehorende polisnummer, voldoende.

Dit geldt echter niet voor Zuid-Afrika, daar wil men een uitgebreidere verklaring hebben. Uw verzekeringsmaatschappij verstrekt u deze, in het Engels gestelde 'Zuid-Afrika verklaring', op verzoek. Daarin wordt o.a. aagegeven dat uw verzekering de medische kosten ook in Zuid-Afrika vergoed. Voor elke verzekerde moet u een aparte verklaring kunnen overleggen.

Het is verstandig om er rekening mee houden dat men u (eventueel op uw eigen verzoek), afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt of de ernst van uw aandoening, zal overbrengen naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika, meestal naar Johannesburg.