Namibië en Botswana

Swipe

Gezondheidszorg

Wat gold voor het onderwijs, gold onverkort voor de gezondheidszorg: als je niet blank was liep je het risico te sterven aan een eenvoudig te behandelen kwaal. Maar, ook daarin is drastisch verandering gekomen en gesteld kan worden dat de huidige gezondheidszorg in Namibië op een hoog peil staat. Dankzij de opleidingsmogelijkheden voor artsen en verpleegkundigen konden er tal van ziekenhuizen en klinieken worden gevestigd.

Aanvankelijk gebeurde dat vooral in de grotere steden, maar geleidelijk aan werden ook op het platteland goed geoutilleerde klinieken geopend. Voor de gebieden waar dit nog niet het geval is zijn reizende ziekenhuizen op pad die regelmatig de dorpen aandoen die nog van eigen geneeskundige hulp verstoken zijn. Zo'n rijdend ziekenhuis bestaat meestal uit een bus (soms meerdere) die de nodige apparatuur en medicijnen aan boord heeft om te kunnen voorzien in de eerste behoeften van gezondheidszorg. Sommige van die bussen blijven langere tijd op eenzelfde plaats staan en hebben zelfs ruimte om patiënten voor enkele dagen op te kunnen nemen.

Een grote bron van zorg voor de regering is het nog steeds in aantal toenemende hiv/aids infecties. Bijna 200.000 mensen hebben de ziekte onder de leden, jaarlijks sterven bijna 7.000 mensen eraan.