Namibië en Botswana

Swipe

Aalscholver

Het is een broertje van de aalscholver zoals wij die kennen en een van de vier soorten die in zuidelijk Afrika voorkomt. In het Skeleton Coast National Park in Namibië is er zelfs een interessante excursie om een grote kolonie te bewonderen. Deze aalscholver leeft dus in kolonies welke niet wordt verlaten. Met zijn 110 centimeter wordt hij tot de grotere aalscholversoorten gerekend. Hij onderscheidt zich verder van zijn Europese soortgenoot door de witte hals en de witte buik.