Namibië en Botswana

Swipe

Parelhoen

Ze lijken zo tam maar zijn nauwelijks van dichtbij te bekijken. Zodra er iets of iemand in de omgeving van hen stopt, gaan ze er als een hazewind vandoor en blijven daarbij meestal op de grond. Er zijn twee soorten, de helmparelhoen en de gierparelhoen. De laatstgenoemde komt uitsluitend in noordelijker gelegen streken van Afrika voor.

De helmparelhoen wordt ongeveer 55 centimeter groot. U kunt hem vinden op warme, redelijke droge en open vlakten met enkele bomen en struiken. Zijn naam heeft hij te danken aan de witte stippen op het verenkleed, die doen denken aan parels. Daarnaast heeft hij op zijn kop een benige en blauwgekleurde knobbel die aan een helm doet denken. Ook de nek is blauw en de rode kop en gele snavel maken hem tot een prachtige vogel.