Namibië en Botswana

Swipe

Volkeren van Namibië en Botswana

In Namibië en Botswana leven tal van volkeren. Meestal worden ze stammen genoemd, maar omdat veel volkeren al eeuwen lang bestaan en hun eigen taal en cultuur hebben, zijn er toch meer kenmerken van een echt volk dan van zomaar een groepje samenlevende mensen die dezelfde stamvader hebben. Dat laatste komt echter wel voor. Er zijn echte stammen als 'ondervolk' van een volk. Zo kennen de Khoikhoi bijvoorbeeld tal van stammen, van de Tswana is bekend dat er tenminste 59 stammen bestaan.

Ook de San en de Owambo kennen diverse stammen. Het onderscheid wordt dus wel degelijk gemaakt, maar áls er sprake is van stammen dan behoren deze tot hetzelfde volk. Soms worden ze ook clans genoemd. Onderstaande opsomming is niet compleet, maar geeft een aardig beeld van de volkeren waarmee u in Botswana of in Namibië geconfronteerd kunt worden.

De volkeren leven niet uitsluitend in deze landen. Zo woont van de Tswana bijna 80 % in Botswana (het land van de Tswana), de overige 20% woont verspreid in zuidelijk Afrika. Zo is dat bij de meeste onderstaande volkeren die in alfabetische volgorde worden toegelicht.