Namibië en Botswana

Swipe

Nama of Namaqua

De Nama vormen een volk dat zijn woongebied heeft in Namibië, Botswana en Zuid-Afrika. Het volk leeft in hoofdzaak van veeteelt. Hun oorspronkelijke vestigingsplaats bevond zich in het zuiden van Namibië en het noorden van Zuid-Afrika, ruwweg het gebied rond de Oranjerivier, wat in die tijd ook bekend stond als Namakwaland. Nadat er in die omgeving diamant werd gevonden verspreidden de Nama zich in de 19e eeuw over het huidige woongebied. In het noordelijke deel van Namibië kwamen ze in het gebied waar zich een ander volk gevestigd had, de Herero, eveneens veehouders, waarmee menig conflict over het bezit van vee en weidegrond werd uitgevochten.

Het Namavolk wordt gerekend tot de Khoisan, een verzamelnaam voor de volkeren die zich bedienen van een spraak die ook wel 'kliktaal' genoemd wordt. Korte keelklanken duiden erop dat er sprake is van een Khoisan. In de ogen van de blanken waren ook de Nama dus Hottentotten.

In de periode 1904-1907 onderscheidden de Nama zich door hun heldhaftig verzet tegen de Duitse kolonisator. Vanwege de veel zwaardere bewapening van de Duitsers leidde deze oorlog tot een genocide van ongekende omvang, waarbij meer dan de helft van het Namavolk werd omgebracht. Binnen de VN wordt deze periode aangeduid als de eerste Afrikaanse genocide van de 20e eeuw, het conflict staat beter bekend als: opstand tegen de Duitsers van de Herero en de Hottentotten. Hendrik Witbooi was in die periode een belangrijk militair leider en een groot strateeg. Hij groeide dan ook uit tot een symbool van vrijheid en onafhankelijkheid. De mannen die het onder zijn aanvoering tegen de Duitsers opnamen werden Witbooi-Nama genoemd. Zijn naam en portret leven voort op Namibische bankbiljetten.

De naamgeving binnen het Namavolk vormt een verhaal apart. Zij behoorden tot de eersten die zich bedienden van achternamen. Veel van die namen duiden op allerlei achtergronden uit de blanke 'beschaving'. Behalve Witbooi is ook Swartbooi een veelvoorkomende naam. Wat te denken van achternamen als Veldskoedraer, Afrikaner of Oorlam? Allemaal namen die het Namavolk kenmerken.

De Nama zijn overwegend de islam toegedaan en vormen met ruim 62.000 mensen de grootste islamitische bevolkingsgroep in Namibië.