Namibië en Botswana

Swipe

Mokolodi Nature Reserve

Op ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Gaborone vindt u het Mokolodi Nature Reserve. Het werd in 1964 als educatief reservaat ingericht, speciaal voor de inwoners van de hoofdstad, nét als het Gaborone Game Reserve, wat zich nog dichter bij de stad bevindt. In veel opzichten lijken de reservaten op elkaar, zij het dat het Mokolodi aanmerkelijk groter is hoewel de oppervlakte zich beperkt tot 30 km².

Voor sommige bewoners van het reservaat, zoals voor de witte neushoorns zijn speciale fokprogramma's opgezet, waarmee men probeert om het aantal neushoorns binnen Botswana weer tot het oorspronkelijke aantal terug te brengen. De dieren in het reservaat, bijeengebracht door de Mokolodi Wildlife Foundation alsof het een geweldig grote dierentuin betreft, vormen een getrouwe afspiegeling van alle dieren die in Botswana voorkomen en het is vooral voor het onderwijs van de kinderen van Botswana van groot belang. Dreigt er van een zekere diersoort een overpopulatie te ontstaan dan wordt een gedeelte ervan elders weer uitgezet.

U kunt er onder andere, behalve de al genoemde witte neushoorns, bijna alle dieren die in Botswana voorkomen ontmoeten. Er zijn paden in het park uitgezet waarlangs u met vrijwel alle soorten in aanraking kunt komen. Naar leeuwen zult u tevergeefs zoeken. Er zijn echter plannen om, grenzend aan het park, een speciale ruimte te creëren voor leeuwen.