Namibië en Botswana

Swipe

Rehoboth

Op slechts enkele kilometers ten noorden van de Steenbokskeerkring ligt het plaatsje Rehoboth. In de omgeving liggen wat warmwaterbronnen, reden voor de oorspronkelijke bewoners, het Namavolk, om de plaats 'Anis' te noemen wat zoveel wil zeggen als 'rook'. In 1845 gaf de missionaris Kleinschmidt de plaats de huidige naam, daarbij refererend aan een verhaal uit het bijbelboek Genesis. Hierin graaft aartsvader Izaäk een waterput die hij Rehoboth noemde, nadat hij over andere, bestaande waterputten ruzie had gekregen met de inlandse bevolking.

In 1864 verwoestten Namakrijgers de nederzetting als reactie op een aanval van blanke Afrikaners, bekend geworden onder de naam Oorlam Afrikaners. Gevluchte Basters uit de Kaapkolonie kregen het gebied als vestigingsplaats toegewezen tijdens de vredesconferentie van Okahandja in 1870. Daarna vestigden zich steeds meer Basters in Rehoboth en vandaag de dag bestaat de bevolking nog steeds voor het belangrijkste gedeelte uit Basters (Nederlandse kolonisten die in 1652 met Jan van Riebeeck op de Kaapkolonie aankwamen en zich vermengden met Namavrouwen).

Als u alles over de interessante geschiedenis van de Basters wilt weten dan moet u het plaatselijke museum in Rehoboth bezoeken. Momenteel leven er nog meer dan 60.000 Basters in Namibië, trots op hun afkomst, hun taal (Afrikaans) en hun geschiedenis.

Bereikbaar vanuit Windhoek via de B1 naar het zuiden.

Afstand vanaf Windhoek: ongeveer 90 kilometer .