Namibië en Botswana

Swipe

Okakarara

Als u wilt weten op welke manier het Hererovolk vroeger leefde, dan moet u een bezoek brengen aan Okakarara. Hier bevond zich ooit het thuisland van de Herero. Ze hoedden vee en leefden in welvaart in vergelijking met tegenwoordig. Het is nu pure armoede en van het vele vee dat de Herero ooit bezaten is een belangrijk gedeelte gestorven van honger. Daarmee ging ook de status van de Herero, af te lezen aan de hoeveelheid vee die ze bezat, verloren.

De opdringende omgeving en het in bezit nemen van land door de overheid (meestal juist ter bescherming van de lokale bevolking) leidden ertoe dat de gronden die nog in het bezit waren van de Herero in ernstige mate te lijden hadden van overbegrazing, waarbij een gebrek aan regen een vervelende bijkomende factor was. De overheid doet er veel aan om de welvaart weer enigszins terug te brengen door het stimuleren van het toerisme, want Okakarara ligt in een prachtig gebied, zuidelijk van het Waterberg Plateau.

In het plaatsje kunt u van alles te weten komen over de geschiedenis en de cultuur van het Hererovolk in het in 2004 ingerichte museum, al kunt u er de voorkeur aan geven een bezoek te brengen aan Okaepe, een plaatsje op 55 kilometer ten westen van Okakarara, waar een soort openluchtmuseum gevestigd is met dezelfde informatie. Helaas aanmerkelijk minder origineel en meer op toeristen gericht. Wilt u de echte Herero ontmoeten en deel nemen aan hun ceremoniële gebeurtenissen waarbij vooral de voorvaderen in het middelpunt staan, dan moet u zeker een bezoek brengen aan Okakarara.

Bereikbaar vanuit Otjiwarongo via de B1 naar het zuiden, na ongeveer 30 kilometer linksaf naar de C22.

Afstand vanaf Otjiwarongo: ongeveer 115 kilometer