Nepal

Swipe

Onderwijs

Met het onderwijs in Nepal is het nog niet goed gesteld. Ruim 30% van de mannen en meer dan 65% van de vrouwen kunnen lezen noch schrijven. Dit grote analfabetisme wordt bestreden met de oprichting van scholen.

Het basisonderwijs

Het basisonderwijs is gratis en verplicht voor alle kinderen van 6 tot 11 jaar. In de praktijk van alledag gaat ruim 30% van alle Nepalese kinderen niet naar school. Van de meisjes gaat slechts de helft naar school; degenen die wel deelnemen aan het onderwijs verlaten vroegtijdig de school: meer dan 50% van de meisjes in de leeftijdsklasse van 10 tot 14 jaar maken de school niet af. Tegenwoordig worden er ook veel privé-scholen geopend. Helaas zijn deze scholen niet voor iedereen toegankelijk, omdat de ouders veel geld per maand per kind moeten betalen. Helaas kunnen veel ouders deze bedragen niet opbrengen. Op school krijgen de leerlingen ongeveer 30 uur onderwijs per week. De taal waarin les wordt gegeven verschilt van streek tot streek. Nepali ofwel Parbatiya, de taal van de mensen in de heuvels, is een verplicht vak op alle scholen en de officiÎle taal van Nepal. Deze taal wordt door circa 55% van de bevolking gesproken. Ook het onderwijzend personeel dat op de scholen in de Terai wordt aangesteld, wordt thans verplicht om eerst Nepali te leren, hoewel er in de Terai nauwelijks Nepali wordt gesproken.

Problemen in het onderwijs

Het onderwijs kent nog vele problemen. Veel kinderen bezoeken de lessen niet of nauwelijks, omdat hun ouders vinden dat er wel belangrijker dingen te doen zijn. Men moet niet vergeten dat in 1951 nog 99% van de bevolking analfabeet was. Werken wordt in deze traditionele gemeenschappen vaak veel belangrijker gevonden. Een ander probleem van het onderwijs is dat alle leerlingen vaak bij elkaar zitten omdat er gebrek aan leerkrachten is, of omdat een school slechts enkele leerlingen heeft. Degenen die langer op school zitten, kunnen daardoor geremd worden in hun ontwikkeling. In het algemeen is het onderwijsniveau nog laag, er zijn te weinig onderwijsleermiddelen, zoals boeken. Verder zijn veel schoolgebouwen primitief gebouwd en ingericht, met alle problemen van dien. Er valt dus nog veel te doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Hoger beroeps onderwijs

Behalve de duizenden lagere scholen zijn er in Nepal momenteel 49 academies, waaronder een hogere landbouwschool, een hogere technische school en een beroepsopleiding voor paramedici.

Universiteiten

Nepal heeft zes universiteiten en twee instituten die op het niveau van een universiteit functioneren. De oudste universiteit is de Tribhuvan University (1959), gelegen aan de stadsgrens van Kirtipur in de Kathmanduvallei. Een andere belangrijke universiteit is de in 1991 officieel geopende Kathmandu University. Deze universiteit staat in Dhulikhel.

10 prachtige bestemmingen in Nepal