Nepal

Swipe

Meren

Natuurlijke meren

De gletsjers zijn het brongebied van vele rivieren. Op veel plaatsen stort het rivierwater omlaag in de vorm van watervallen. De uitschurende werking van de gletsjers heeft geleid tot de vorming van natuurlijke meren. Deze meren zijn van groot belang voor het milieu. De meren verwarmen het koude rivierwater en voorkomen overstromingen doordat ze het water kunnen opvangen dat de rivieren aanvoeren bij het smelten van de sneeuw en bij grote regenval. Ze brengen ook de onstuimig omlaag stromende rivieren tot kalmte. De beschuttende werking van de bergen zorgt ervoor dat de door het wateroppervlak teruggekaatste zonnestralen ten goede komen aan de onmiddellijke omgeving van het meer. Het gebied rond Pokhara dankt onder andere hieraan zijn milde klimaat (in samenspel met de relatief lage ligging). Het rivierwater wordt gereinigd doordat het zand, slib, grind en de keien op de bodem van het meer bezinken. De meren worden daardoor kleiner en ondieper. Sommige meren verdwijnen na verloop van tijd: zo was ook de Kathmanduvallei ooit gevuld met water.

Meren achter eindmorenen

Er ontstonden (en ontstaan) in de Himalaya ook meren achter eindmorenen. Als gletsjers zich terugtrekken blijven de eindmorenen als heuvels in het landschap achter. Het smeltende gletsjerijs verzamelt zich achter deze puinwal en er ontstaat een meer. In het algemeen hebben dit soort meren geologisch gezien geen lang leven, omdat eindmorenen weinig stabiel zijn.

Tsho Rolpameer

Een goed voorbeeld is het Tsho Rolpameer in Rolwaling. De afgelopen 20 jaar is de waterspiegel van dit meer door afsmeltend gletsjerijs onrustbarend gestegen. Het meer bevat een geschatte hoeveelheid van 150 miljoen kubieke meter water die dreigt door de morenewal te breken. De gevolgen in het lager liggende dal kunnen verschrikkelijk zijn, mocht de natuurlijke dam doorbreken. Een 20 meter hoge vloedgolf die met een snelheid van 80 km per uur door het Rolwalingdal raast, vernie-tigt alles wat hij op zijn weg tegenkomt. De morenewal is opgebouwd uit zand, stenen en ander puinmateriaal, maar ook uit brokken ijs en is dus per definitie instabiel. Als het ‘dode’ ijs afsmelt zal de dam waarschijnlijk instorten. Bovendien bestaat het gevaar dat er stukken rots of ijs in het meer vallen. De daaropvolgende schokgolf kan de dam beschadigen. Mede dankzij inspanningen van de Vereniging Nederland Nepal heeft men in het meer een hevel aangelegd die het overtollige water uit het meer moet lozen. Het zal echter nog enige tijd duren voor het waterpeil in het meer zover omlaag is gebracht, dat de situatie veilig is.

Stuwmeren 

Er zijn natuurlijk in het bergachtige Nepal een aantal stuwdammen gebouwd, waarachter stuwmeren ontstonden (bijvoorbeeld bij Trisuli). Der-gelijke stuwdammen reguleren de waterafvoer van de snelstromende rivieren en wekken elektriciteit op.

10 prachtige bestemmingen in Nepal