Nepal

Swipe

Economie

Nepal behoort statistisch tot de allerarmste landen op aarde, althans wat het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking betreft. Een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Dit gemiddelde inkomen ligt in Nepal rond de 860 euro per jaar. 75% van de bevolking werkt in de landbouw en de meeste mensen kunnen daarom redelijk in hun voedselbehoeften voorzien. Geld om aan producten te komen is dus minder noodzakelijk dan in veel andere landen het geval is.

10 prachtige bestemmingen in Nepal