Nepal

Swipe

Kinderarbeid

In Nepal is veel kinderarbeid. Duizenden kinderen werken in restaurants en hotels als afwassers, assistent-bediener, bell-boy, tea-boy of waterdrager. Anderen verdienen hun geld als schoonmaker, straatveger, schoenenpoetser, afvalverzamelaar of tapijtweefster. Met name in de tapijtindustrie werken veel kinderen. Ook assisteren velen hun ouders op het land. Men kijkt in het Westen vaak met afschuw naar werkende kinderen. Toch zien veel Nepalezen dit anders. In een land met grote armoede beschikken sommige gezinnen niet over voldoende voeding en kleding voor hun kinderen. Laat staan dat zij hun kinderen naar school kunnen sturen. Veel van de kinderen die niet door hun ouders verzorgd kunnen worden zijn geheel afhankelijk van werk. Door middel van werk zijn zij in staat om te overleven. Dit geldt zowel voor straatkinderen als voor kinderen die deels voor het inkomen van hun familie zorgen.

Kinderarbeid boycotten?

Er gaan in het Westen steeds meer stemmen op om landen waar kinderarbeid bestaat te boycotten. Wat gaat er echter met de werkende kinderen gebeuren als zij ontslagen worden? De alwetende westerse landen bieden daar geen geschikte oplossing voor aan. Het jammerlijke gevolg zal zijn dat veel straatkinderen moeten gaan bedelen en stelen of zullen sterven van de honger. Anderen zullen door hun familie verkocht worden aan de bordelen in India: momenteel werken er ruim honderdduizend Nepalese meisjes en jongens onder vaak erbarmelijke omstandigheden in de bordelen van Bombay, Delhi, Calcutta en andere Indiase steden; ieder jaar neemt hun aantal toe. Zolang er geen goede oplossing is voor deze kinderen, kunnen we helaas niet meer doen dan zorgen dat hun werkomstandigheden goed zijn. Een boycot zal het leven van veel kinderen verwoesten. Slechts als de armoede bestreden is en de toekomst van de werkende kinderen is gewaarborgd, kan men de kinderarbeid bestrijden.

10 prachtige bestemmingen in Nepal