Nepal

Swipe

Botsingen met buurlanden

In 1775 stierf Prithvi Narayan. Toen zijn opvolger het rijk in noordelijke richting wilde uitbreiden ontstond er een botsing met China en al gauw bleek dat hij zijn plannen zou moeten wijzigen, want China was sterker. In 1814 geraakte Nepal in oorlog met Groot-Brittannie. Men verschilde van mening over de vraag waar de grens lag tussen Nepal en Brits-lndie (India was inmiddels een kolonie van Groot-Brittannie geworden). In 1816 beslisten de Britten de oorlog in hun voordeel en Nepal verloor veel gebied in het oosten, zuiden en westen van het land. De Nepalezen moesten ook accepteren dat er een Britse gezant in Kathmandu werd geplaatst. Tijdens deze tweejarige oorlog leerden de Britten de Gurkha-soldaten kennen, en zij waren dermate onder de indruk van hun dapperheid en capaciteiten, dat zij besloten diverse regimenten Gurkha’s in het Britse leger op te nemen. Deze Gurkha-regimenten bestaan tegenwoordig nog steeds.

10 prachtige bestemmingen in Nepal