Nepal

Swipe

Koning Mahendra en het pantsjajat-systeem

Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mahendra. Onder koning Mahendra kwamen er in 1959 vrije verkiezingen die door de Nepal Congress Party werden gewonnen. Onder leiding van premier Koirala kwam er een vooruitstrevende regering aan het roer, die een aanvang maakte met aanzienlijke hervormingen. Dat ging de koning echter weer veel te ver en toen Koirala in 1960 een bezoek bracht aan China, werd hij door koning Mahendra afgezet, waarna de koning alle politieke partijen verbood.

De westers getinte democratie werd vervangen door het zogenaamde pantsjajat-systeem. Met dit systeem werd het land bestuurlijk in verschillende lagen verdeeld. Het was gebaseerd op het oeroude dorpsberaad, een bij-eenkomst van oude en wijze mannen die men panchas noemde. Aan de basis van het pantsjajat-systeem stonden ruim 3000 dorps- en stadspantsjajats. In deze pantsjajats (raden) zaten afgevaardigden van de dorpen. Een gedeelte hunner werd via verkiezingen gekozen. Een ander deel van de dorpspantsjajats bestond uit directe afgevaardigden van de verschillende sociale groepen en belangenorganisaties in een dorp. Een dorp-spantsjajat omvatte een gebied waarin ongeveer 2000 mensen woonden. Zo’n gebied was onderverdeeld in negen wijken. Iedere wijk koos een eigen lid in de dorpspantsjajat. Boven de dorps- en stadspantsjajats fungeerden de districtspantsjajats. Nepal is bestuurlijk verdeeld in 71 districten. Al deze districten werden door een districtspantsjajat bestuurd. De leden van zo’n pantsjajat werden gekozen door de voorzitters en vice-voorzitters van de dorps- en stadspantsjajats, die verenigd waren in de district assembly. Deze district assemblies hadden ook tot taak de parle-mentsleden te kiezen. De regering had evenwel een grote invloed in de districtspantsjajats. De regering kon desgewenst en zonder verantwoording af te leggen een gedeelte van de pantsjajat of de gehele pantsjajat vervangen door leden die de regering welgezinder waren. Boven de districtspantsjajats stonden de zonal assemblies. Nepal is verdeeld in veertien zones. Aan het hoofd van een zone stond de zonal assembly; deze bestaat uit alle leden van de districtspantsjajat die in een bepaalde zone woonden. Boven de zonal assembly stond de Rashtriya Pantsjajat. Dit was het, uit 135 leden bestaande, parlement. 112 leden werden gekozen door de district assemblies, terwijl de resterende 23 leden door de koning werden benoemd. Deze par-lementsleden hadden vier jaar zitting in het parlement. Feitelijk werd het land echter bestuurd door de koning en zijn ministerraad. De leden van de ministerraad werden door de Rashtriya Pantsjajat voorgedragen aan de koning. Voorwaarde was dat zij lid moeten zijn van deze Rashtriya Pantsjajat. De koning had dus veel macht in Nepal.

10 prachtige bestemmingen in Nepal