Nepal

Swipe

Godsdienst

Tot 2008 was Nepal het enige hindoekoninkrijk ter wereld. De koning van Nepal werd vereerd als een incarnatie van de god Vishnu, een der goden uit het hindoeïstische godenrijk. Sinds het uitroepen van de republiek in 2008 is dit niet meer het geval. De tweede godsdienst in Nepal is het boeddhisme. Omdat het hindoeïsme uiterst tolerant is, verdraagt het alle andere godsdiensten vrij naast zich. 88% van de bevolking van Nepal belijdt het hindoeïsme, 9% het boeddhisme en 3% de islam. Het hindoeïsme en het boeddhisme zijn in Nepal dermate met elkaar vervlochten, dat het nauwelijks mogelijk is mensen in aanhangers van een bepaalde godsdienst onder te verdelen. Vele mensen hangen dan ook beide godsdiensten aan. Men bezoekt dezelfde tempels, vereert dezelfde goden en viert dezelfde feesten. De godsdienst speelt een zeer belangrijke rol in het dagelijkse leven en overal in Nepal ziet men kleine heiligdommen of mensen die bezig zijn met religieuze handelingen. Tempels, godenbeelden, heilige afbeeldingen en mystieke symbolen zijn een geïntegreerd onderdeel van het straatbeeld. De majestueuze bergen met hun vreedzame omgeving hebben door de eeuwen heen gefungeerd als gastheren voor talloze yogi’s, asceten en filosofen. De aldaar ontstane filosofieën spelen een belangrijke rol in het religieuze leven van het gehele Aziatische continent. De Indiase bevolkingsgroepen die het Nepalese grondgebied betraden namen het hindoeïsme mee naar Nepal en omstreeks de 12e eeuw beleed de meerderheid der bevolking deze godsdienst.

Animisme

Voordat het hindoeïsme zijn intrede deed, waren de meeste mensen animisten. Dit zielengeloof is een primitieve godsdienst, waarin voorouders en ontelbare geestelijke wezens een belangrijke rol spelen. Ook tegenwoordig heeft het hindoeïsme op sommige plaatsen in het koninkrijk nog animistische trekjes. Men denke bijvoorbeeld aan de bloedige dieroffers die nog wekelijks plaatsvinden.

Omstreeks 560 voor Chr. werd Siddharta Gautama, de latere Boeddha, geboren in Lumbini. Deze man, die zoekende was naar ‘de waarheid’ en het hindoeïstische kastensysteem verwierp, kreeg veel aanhangers in Nepal en omringende landen. Zijn ideeën werden bijna overal geaccepteerd. De leer van Boeddha is eigenlijk niet alleen een godsdienst maar evenzeer een filosofie. Boeddha leert ons dat iedereen het in zich heeft een boeddha te worden, als de mens zich maar op de juiste wijze gedraagt.

10 prachtige bestemmingen in Nepal