Nepal

Swipe

Vaccinaties

Er zijn geen verplichte vaccinaties meer. Aanbevolen worden echter vaccinaties tegen DTP, tyfus, geelzucht (hepatitus A) en een malariaprofylaxe. Laat vaccina-ties bijschrijven in het (gele) Internationale Bewijs van Inenting, dat door de inentende instantie wordt verstrekt. Bij terugkomst in België of Nederland kan de douane naar dit bewijs vragen. Een vaccinatieschema duurt minimaal zes weken; begin er dus tijdig aan. 

10 prachtige bestemmingen in Nepal