Noorwegen

Swipe

Bossen van Noorwegen

Gematigd loofbos

Alleen in het zuiden van Noorwegen en in de zuidelijke fjorden groeien loofbomen, zoals eiken, hazelaars en beuken. De hoge regenval en het zachte klimaat maken het in West-Noorwegen mogelijk dat er fruitbomen groeien in beschutte delen van het fjordengebied.

Boreaal naaldbos in Noorwegen

De noordelijke of boreale naaldbossen liggen als een aaneengesloten gordel rond de Noordpool, ook wel aangeduid met de Russische naam ‘taiga’. Een groot deel van het Noorse grondgebied wordt ingenomen door boreale naaldbossen, die grotendeels bestaan uit Fijnsparren, Grove Dennen met ‘eilanden’ van Berken, Lijsterbesssen en Elzen. De meest voorkomende boom, de Fijnspar (Picea abies) heeft naar het uiterste noorden toe als aanpassing aan de grote winterse sneeuwmassa’s een kenmerkende slanke kandelaarvorm ontwikkeld.

De naaldbossen hebben doorgaans arme ondergroei van heide (Struikheide, Kraaiheide), mossen, Rendiermos, bessen, en planten als Bosanemoon en Leverbloempje. Vooral de bosbessen en veenbessen zijn karakteristiek voor de dennenbossen. Het boreale naaldbos wordt in Noorwegen onderbroken door rivieren en grote gebieden met veenmoeras of kaal bergland.

Naar het noorden toe, en in de bergen gaan de naaldbossen over in berkenbossen. De noordgrens voor dennen en sparren ligt niet gelijk, zodat de noordelijkste naaldbossen uitsluitend uit Grove Den bestaan (Reisa nationaal park). Het noordelijkste dennenbos groeit in het Stabbursdalen nationaal park en is een relict uit een warmere tijd.

Bostoendra en bergberkenbos

De overgangszone met bergberkenbossen wordt ook wel bostoendra genoemd. Zowel de boomgrens in de bergen als de poolgrens van het bos wordt gevormd door berkenbossen. Dit is vrij bijzonder; in de meeste gebieden op aarde wordt de boomgrens gevormd door naaldbomen. Hoe noordelijker en hoger je in de Scandinavische bergen komt hoe lager het berkenbos, met kronkelige verwrongen stammetjes, soms niet meer dan 2 m hoog.

In een bergberkenbos groeien naast Zachte Berk diverse heidesoorten, Jeneverbes en andere boomsoorten als Trilpopulier, Lijsterbes, Vogelkers en Grauwe Els. Typische planten van de berkenbossen langs de Noorse kust zijn de Trollius (de provinciebloem van Troms) en de Zweedse Kornoelje (Cornus suecica), een opvallende plant met zijn vele kleine witte bloempjes.

Zweden > Jämtland > Järpen-Accommodatie

Kallsedets Fjällcenter

Het terrein ligt aan het Juvuln Meer en vlak bij de 336. Een alternatieve route naar Noorwegen voor wie de E14 wil...

v.a. 1260.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Noorwegen