Noorwegen

Swipe

De ‘Noorse’ saga’s

Heldenverhalen, mythologische verhalen en legendes vormen een belangrijke bron voor onze kennis over de Vikingtijd in Noorwegen. Deze verhalen komen niet uit Noorwegen zelf, maar uit IJsland. Eeuwenlang werden de verhalen over goden, leiders en heldendaden mondeling doorgegeven aan de hoven van koningen, herenboeren en hoofdmannen, vaak in de vorm van gedichten met een ritmische versmaat. De naar IJsland emigrerende Noren namen hun orale tradities mee. De IJslanders schreven deze verhalen in de 13e eeuw op, toen met het Christendom ook het Latijnse alfabet het eiland bereikte. De saga’s werden opmerkelijk genoeg in het IJslands vastgelegd, niet in het Latijn. Deze taal heeft een nauwe verwantschap met het Noors.

De belangrijkste dichter en beschrijver van deze verhalen is de IJslander Snorri Sturluson (1178-1241). Hij schreef de beroemde Proza-Edda, mythologieën en gedichten over de heidense Noorse goden en Heimskringla, verhalen over Noorse koningen. Sturluson raakte betrokken bij een opstand tegen de Noorse koning, waarbij hij sneuvelde.

De Heimskringla behandelt de periode vanaf het eerste Noorse koningsgeslacht Ynglinge tot de koningen in de tijd van Sturluson. De Codex Regius is een oud perkamenten handschrift dat wordt bewaard in Reykjavik, waarin de Poëtische Edda is opgenomen, een verzameling gedichten en liederen over heldendom en heidense goden.

De beide Edda’s en Heimskringla geven veel informatie over het leven en de geschiedenis van de Vikingen in Noorwegen. Componist Richard Wagner liet zich voor zijn opera’s inspireren door de Poëtische Edda en zeer waarschijnlijk gold dit ook voor J.J.R. Tolkien, de schrijver van In de Ban van de Ring.

10 prachtige bestemmingen in Noorwegen