Noorwegen

Swipe

Natuurbescherming en nationale parken

Allemansrecht

Het Allemansrecht in Scandinavië is uniek en regelt het verblijf en recreatie in de vrije natuur in Noorwegen, Zweden en Finland. De regels gaan uit van een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur en bepalen dat u overal mag gaan en staan in bos en natuur of op het water, indien u niets verstoort, vervuilt of beschadigt. Let op: dit geldt niet voor beschermde natuurgebieden, nationale parken en privéterreinen (zoals dicht bij huizen). In de nationale parken gelden over het algemeen veel strengere regels.

Het is belangrijk dat u de regels van het Allemansrecht kent:

•, U mag zich vrij door de natuur bewegen te voet, per ski, fietsend of te paard, op terreinen die niet worden gebruikt voor de akkerbouw, indien u niets verstoort, vervuilt of beschadigt (dus ook rekening houden met anderen in de natuur, en geen lawaai maken).

•, U dient de persoonlijke levenssfeer van mensen te respecteren door geen privéterreinen te betreden.

•, U mag maximaal 1 of 2 nachten kamperen op grond die niet voor de landbouw wordt gebruikt, en op passende afstand van bewoning (minimaal 150 m). U mag een caravan of camper alleen parkeren op grond die hiervan geen schade ondervindt (op parkeerplaatsen; dus niet op kwetsbare bosgrond met rendiermos). In sommige gebieden en nationale parken worden campers en caravans verwezen naar speciale parkeerplaatsen, doorgaans met voorzieningen als toiletten en water.

•, U mag bloemen, bessen en paddenstoelen plukken die niet onder natuurbescherming vallen; in sommige delen van Noorwegen mag de Multebær, de gele bosframboos, alleen door lokale bewoners worden geplukt. Alle orchideeën zijn beschermd.

•, Zwemmen, kanoën en roeien in meren en rivieren is toegestaan, tenzij het water in privé bezit is.

•, Open vuren en kampvuren zijn in Noorwegen alleen toegestaan als er geen bosbrandgevaar heerst, maar nooit op kale rotsen omdat deze blijvend kunnen beschadigen doordat ze barsten.

•, Laat geen afval achter.

•, Vissen en jagen mag alleen met een vergunning, en niet in de meeste nationale parken.

•, Voor de bescherming van in het wild levende dieren moeten alle honden ’s?zomers zijn aangelijnd.

•, Off road rijden met motorvoertuigen is verboden; voor sneeuwscooters gelden ‘s?winters speciale regels.

Natuurbescherming en nationale parken

10 prachtige bestemmingen in Noorwegen