Oman

Swipe

Etiquette

Omgangsregels in Oman

De honderden ongeschreven etiquetteregels vormen de normen-en-waardengrondslag van Oman. Deze vormt het resultaat van generatieoude gewoontes, meestal gebaseerd op islaminterpretatie. Etiquette wordt dan ook gedeeld met de bevolking van buurlanden. Omanieten hechten aan correcte omgangsvormen, een principe dat sterk is beïnvloed door de Britten. Zo wordt waarde gehecht aan titels, (tussentijds) bedanken, aanhoudende terughoudendheid (met name bij overbrengen van meningen), net taalgebruik en een welgemeend ‘hoe gaat het met u?’. Waardig is de aloude, alledaagse begroeting ‘Salam Alaykum’ – ‘vrede zij met u’. Deze wordt beantwoord met ‘Wa’Alaykum As Salamma’ – ‘vrede zij ook met u’.

Tal van etiquetteregels zult u ter plekke ontdekken. Omanieten verwachten geen complete etiquettekennis van u, ook dit past binnen het etiquettestelsel. Echter, luisterend en kijkend zal een deel hiervan zich ontvouwen. Voelt u zich niet ongemakkelijk bij stiltemomenten in gesprekken. Deze worden door Omanieten gewaardeerd en geven mogelijkheid tot nadenken, op adem komen of evaluatie. De volgende informatie betreft een hanteerbare inleiding tot Omans etiquettestelsel.

Omgang in het openbaar

• Man en vrouw raken elkaar niet aan. Zichtbare intimiteit (zoals kussen) is niet acceptabel;
• De vrouw benadert een onbekende man niet;
• Bij noodzaak wordt de vrouw door de man benaderd in aan wezigheid van anderen;
• Vasthouden van handen door twee mannen of twee vrouwen is een teken van vriendschap en is sociaal aanvaardbaar;
• Staren naar buitenlandse bezoekers is een uiting van interesse. Naar vrouwen staren is onbeleefd.

Ontmoetingen

• Privacy is essentieel, respect hiervoor vormt de hoeksteen van de samenleving. Kom een huis daarom niet binnen voordat de bewoner u verzoekt;
• De rechterhand staat centraal; de linkerhand wordt beschouwd als onrein. Schudden van handen, in ontvangst nemen en eten gebeurt dus met de rechterhand;
• Bezoek wordt ontvangen met dadels, koffie en fruit/halva. Na drie keer bijvullen betekent wegwuiven van het koffiekopje ‘niet meer, dank u’;
• Bij samenkomst van meer dan zes personen, vormen mannen en vrouwen aparte groepen;
• De schoenzool wordt niet getoond;
• Geen deel van de voet mag naar iemand gericht zijn.

Overig

• Directheid wordt niet op prijs gesteld, confrontaties evenmin. Tijdens gesprekken is oogcontact essentieel;
• De achternaam wordt gebruikt voor benadering;
• Fysieke en verbale agressie in het openbaar is verboden. Deze kan leiden tot deportatie of gevangenisstraf;
• Op tijd zijn wordt gewaardeerd. Familie- en stambesprekingen worden ruimschoots tijd gegund; andere afspraken wijken hiervoor;
• Gebedstijden worden gerespecteerd, ook als gesprekken plaatsvinden;
• De moskee wordt zonder schoenen betreden. Vrouwen dienen het hoofd hier te bedekken.

10 prachtige bestemmingen in Oman