Portugal

Swipe

Taal

Het Portugees wortelt in het Latijn en behoort tot de oudste talen van Europa. Het wordt niet alleen in Portugal zelf gesproken, maar ook in de voormalige Portugese koloniën waaronder Brazilië, Angola en Mozambique. Over de hele wereld spreken ca. 170 miljoen mensen Portugees.

In de loop van de 16e eeuw zijn de dialecten die in de omgeving van Lissabon en Coimbra werden gesproken uitgegroeid tot een gemeenschappelijke landstaal. Dat wil niet zeggen dat het moderne Portugees geen streektalen meer kent. Integendeel. Vooral de tongval in het noorden van het land verraadt een sterke verwantschap met het Galicisch dat in Noordwest-Spanje als aparte taal wordt erkend.

Hoewel het Portugees en het Spaans dialecten zijn van een en dezelfde taalfamilie, is het zeker geen vanzelfsprekendheid dat beide buren elkaar verstaan. De structuur van beide talen verschilt daarvoor teveel. Het Portugees heeft een eigen idioom: het is zangeriger dan het Spaans, heeft een groot aantal nasale en sisklanken en men kan zich er over het algemeen genuanceerder in uitdrukken.

Portugees onderweg

Plant u een langere reis, dan mogen een taalgidsje en een zakwoordenboek in uw bagage niet ontbreken. Of zet een app of eenvoudige taalcursus op uw laptop of tablet. Met een paar extra woorden Portugees breekt u vaak het ijs wanneer u iets wilt regelen. In het toeristische zuiden van Portugal kun je doorgaans ook met een van de drie moderne Europese talen terecht. Vooral met Engels.

Engelse projectontwikkelaars en toeristen vonden elkaar al 35 jaar geleden in dit deel van Europa. De Engelse invloed in het gebied rond Porto is veel ouder en gaat terug tot begin 18e eeuw. Afgezien van enkele hardnekkige Angelsaksische gewoonten (thee drinken bijvoorbeeld) spreken hier meer mensen Engels dan bijvoorbeeld in Lissabon. Daar kan men weer wat makkelijker met Frans terecht. Evenals trouwens elders in Portugal, want Frans is voor veel Portugezen op school de tweede taal. Stel uw verwachtingen echter niet te hoog als het gaat om de talenkennis van de gemiddelde Portugees.

Taalcursussen

Zowel in Nederland als in de meeste grote Portugese steden worden cursussen Portugees aangeboden bestemd voor buitenlanders die van plan zijn langer in het land te verblijven.

10 prachtige bestemmingen in Portugal