Portugal

Swipe

Drugs

Als het om drugs gaat is de Portugese wetgever duidelijk: verboden, en de straffen liegen er niet om, zeker als het om handel en productie gaat. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hard- en softdrugs.

Eigen gebruik

Maar wie voor eigen gebruik (bijvoorbeeld) wiet op zak heeft en thuis een jointje draait heeft niets te vrezen. Het beleid is er al vele jaren op gericht het drugsbezit voor persoonlijk gebruik te decriminaliseren. Portugezen die in het bezit van drugs worden aangetroffen, komen sneller dan voorheen in het hulpcircuit te recht.

Het cannabisgebruik in Portugal behoort tot de laagste van de EU. Een lijst van hoeveelheden drugs die tot ‘persoonlijk gebruik’ worden gerekend is te vinden op http://en.wikipedia.org/wiki/Drug_policy_of_Portugal#Regulation. Het gebruik van softdrugs in publieke ruimtes is echter strikt verboden.

10 prachtige bestemmingen in Portugal