Rusland

Swipe

Gedrag

BloemenwinkelOp het eerste gezicht maken Russen vaak een gesloten, bijna norse indruk. Die geslotenheid stamt voor een deel nog uit de Sovjettijd met zijn onderlinge spionage en aangeprate angst voor vreemdelingen. Tegenwoordig speelt onbekendheid met vreemdelingen en vreemde talen een grote rol. Bij vele Russen lijkt een ingeworteld gevoel van minderwaardigheid te bestaan. Men voelt zich snel verlegen tegenover een buitenlander die wel geld heeft om te reizen en de vlotheid om anderen aan te spreken. Dat gevoel komt dan vaak tot uiting in onbeholpen of soms afwerend gedrag.

Bij de jongere generaties, die al wel Engels op school hebben geleerd is de toeschietelijkheid wel merkbaar groter. Desondanks hebben Russen enkele van onze normen afwijkende gedragingen en gewoontes.

Ontvangst thuis

Het zal een lange tijd duren alvorens je bij iemand thuis wordt uitgenodigd. Als dat gaat gebeuren is er wel sprake van grote hartelijkheid. Dan is er niets meer over van de eerdere terughoudendheid maar wordt de grote vriendschap benadrukt. Hoewel de Russen geen freaks zijn op het gebied van hygiëne wordt verwacht dat je de schoenen uittrekt bij binnenkomst in een huis. De gastheer zal je waarschijnlijk slippers aanbieden. Daarna kun je een tafel vol met hapjes en veel drank verwachten. Het zal de bezoeker aan niets ontbreken. Bij de maaltijd wordt dan wel een toast op de gastvouw en de vriendschap verwacht. Het meenemen van een cadeau is gebruikelijk.

Bloemen

Russen zijn dol op bloemen. In de Sovjettijd was dat een teken van grote opoffering en dus genegenheid, want bloemen voor verkoop waren in de grote steden schaars en relatief duur. Nu ze beter verkrijgbaar zijn heeft iedere Rus op bezoek of op een afspraak met een vrouw een bos bloemen in de hand. Een boeket moet dan altijd een oneven aantal bloemen bevatten. Een even aantal is in hun ogen een slecht teken, dat doe je bij een begrafenis. Als een bevriende vrouw een boeket met een even aantal bloemen krijgt zal dat onontkoombaar bij haar leiden tot opgetrokken wenkbrauwen en een langdurig gesprek met vriendinnen of je van haar af wilt. Waarschijnlijk houdt ze dan zelfs de eer aan zichzelf.

Bijgeloof

Met bloemen tellen houdt het niet op, want bijgeloof tiert welig in Rusland. In een gezelschap zal men vermijden om op de hoek te komen zitten. Dat vermindert de kansen op een gelukkig huwelijk. Bij binnenkomst in een huis of kamer wordt over de drempel heen nooit een hand gegeven want dat brengt ongeluk. Als je bij een kennismaking een geschenk aanbiedt zal dat waarschijnlijk niet direct worden uitgepakt, zoals we dat in Nederland gewend zijn. Zeker in gezelschap zal men daarmee wachten. Alleen als het een één-op-één ontmoeting betreft kun je een directe reactie verwachten.

Drank

Russen staan bekend als stevige drinkers. Bij een maaltijd wordt een leeg glas steevast weer vol geschonken. Laat dus een bodempje staan als je niets meer wilt, want een glas vodka mag je niet weigeren. Het glas moet bovendien in een teug worden geledigd. Men probeert dronkenschap uit te stellen door tussendoor augurken of droog zwart brood te eten. Russen zijn gewend tijdens het nuttigen van spijzen en dranken zaken te doen. Voor zakelijke besprekingen is de lunch het meest geëigend. Dat is tenslotte voor Russen de hoofdmaaltijd en daar wordt veel tijd voor uitgetrokken.

10 prachtige bestemmingen in Rusland