Servië

Swipe

Flora en vegetatie

De flora van Servië is, net als op de rest van de Balkan, bijzonder rijk. Van de ongeveer tienduizend soorten Europese hogere planten (planten met bloemen en zaden) komen er ruim tweeduizend in Servië voor. De rijkdom van de flora op de Balkan wordt toegeschreven aan verschillende factoren: (1) de aanwezigheid van ‘oude’ soorten uit het Tertiair, soorten die in Noord- en West-Europa de ijstijden niet hebben overleefd, (2) de sterke aardkorst-bewegingen in het Tertiair, waardoor veel eilanden en geïsoleerde bergketens zijn ontstaan, waar nieuwe, lokale soorten (endemen) konden evolueren. (3) de Balkan ligt op een kruispunt van de alpine, mediterrane en Midden-Europese flora’s, met de flora’s van Klein-Azië en de Zwarte Zee in de buurt. Grote klimaatveranderingen in de laatste miljoenen jaren leidden ertoe dat plantensoorten afwisselend voor de kou vluchtten en in warme perioden weer naar het noorden verhuisden. Zo zijn veel soorten het kruispunt Balkan gepasseerd, en sommigen zijn er blijven hangen.

Vergeleken met de dichtbevolkte kusten en de eilanden van de Middellandse Zee en een groot deel van Griekenland en Italië heeft de mens maar zeer beperkte druk op de natuur uitgeoefend. Daardoor is het gunstig gesteld met de biodiversiteit in Servië. Dit is goed te zien aan de voorkomende vegetaties, de typen van natuurlijke plantenbegroeiing, die, meer dan de soortenaantallen, het gevoel van een prachtige natuur teweegbrengen. De vegetaties van Servië worden ingedeeld in Centraal Europese montane en Centraal Europese alpiene vegetaties.

10 prachtige bestemmingen in Servië